1080 Defa Okundu

Düşük faiz, hatta 0 (sıfır) faiz reel sektörün gelişmesi ve güçlenmesi; yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın gelişmesi ve şahlanması için gereklidir! 

Kontrollü ve makul yüksek kur (devalüasyon), yerli üretim, yerli sanayi ve yerli imalat sanayinin gelişmesi, işsizliğin azaltılması, istihdamın ve ihracatın  arttırılması;  enerji ve Türkiye'de  bulunmayan hammadde hariç, sanayide ve üretimde kullanılan hammadde ve ara malın, girdinin ithalattan değil, yerli üretim ve sanayiden temin edilmesi, yerli sanayinin teşvik edilmesi amacıyla ithal ikameci sanayileşme modeli ve kontrollü serbest piyasa ekonomisi ve kontrollü liberalizm için şarttır!

Ayrıca kontrollü ve yüksek kur (devalüasyon), ithalatın azaltılması, dış ticaret açığının ve cari açığın ortadan kaldırılması için de şarttır. 

Hıristiyan kültür soslu, Batı kaynaklı ve tüm ilahi dinlerin de reddettiği faize boğulmuş vahşi kapitalist ekonomik modelinin, küresel sömürü düzeninin tarihe gömülmesi; medeniyetimize ve kutsiyete uygun yerli ve yeni ekonomi modeli için düşük ve sıfır faiz sistemi, yüksek kur, gerektiğinde yüksek gümrük vergisi; ekonomi bilimi ve yeni medeni ekonomi modelimiz için zorunludur.

Saygı ve selamlarımla…

 

Yorumlar