Batı’nın günümüzde Ortadoğu’ya ilişkin planına geçmeden önce, Müslüman Arap Ortadoğu’suna ilişkin yüz yıl, iki yüz yıl öncesinden hatta üç yüz yıl öncesinden itibaren oyun ve tuzaklarına kısaca değinmek isterim. Batı, Müslümanları parçalamak için önce Osmanlıyı bitirme planları yaptı. Bunun için yeni mezhepler kurdu, onları kullandı, mezhep çatışmaları çıkardı. 17. Yüzyılda Sabetayizm,  18. Yüzyılda Vahhabilik mezheplerini kurdu, Şii-Sünni çatışmalarını kışkırttı. Bunlar sadece birkaç örnek. Çoğaltmak mümkün. Etnik ve mezhepsel farklılıkları kaşıdı, kışkırtma ve desteklemelerle Osmanlıyı bitirdi. Arap Ortadoğu’sunda kendine bağımlı, şeyhlik ve emirlikler temelinde kukla devletçikler kurdu.

Günümüze geldiğimizde ise Batı, İslam dünyasını parçalı tutmak, kendine tutsak etmek için oyunlarına hep devam etti. Öncelikle 20. yüzyılda yeni kurulan Türkiye’yi güçsüz tutmak için ideolojik ayrımlar temelinde laik-antilaik (dindar), sağ-sol, Türk-Kürt, Alevi-Sünni ayrımlarını körükledi, terör örgütlerini (ASALA, PKK, DHKP-C, FETÖ, MLKP, TİKKO…) destekledi, her on yılda bir darbe ve ekonomik krizler çıkardı, İslam dinini sulandırmak, kendine hizmet etmesi amacıyla cemaatler üzerinden, dini kullanarak ve yeni bir din veya ılımlı İslam meydana getirmek için ajanlar vasıtasıyla 1966’da Gülen cemaatini (FETÖ) kurdu. Türkiye’ de kurduğu FETÖ yapılanmasına benzer yapılanmaları da Batı, diğer İslam ülkelerinde de kurdu. Kendine hizmet edecek yeni İslam, ılımlı İslam oluşturmak ve bu yapılar üzerinden o ülkelerde kendi çıkarları yönünde politika belirlenmesini ve kukla yönetimlerin işbaşına gelmesini sağlamaktır, amaç. Örneğin Pakistan’da Tahirül Kadiri (Muhammed Tahirül Kadiri) tarikatı, Irakta Kesnizani (Muhammed Abdülkerim Kesnizani)  tarikatı kurulmuş ve desteklenmiştir. Irakta Ordu içinde ve bürokrasideki tarikat üyeleri sayesinde Amerikan ordusu, 2003 Irak işgalinde göze gelir bir çatışma yaşamadan kolayca Irak’ı işgal etmiştir. (Devamı gelecek)

Yorumlar