356 Defa Okundu

              Bu aşamada Ortadoğu, 3. Dünya savaşı ve İsrailoğulları’na ilişkin dini kaynaklardaki verilere bakalım. Kur’an’da adı geçen ayetlerde onlara, iki defa fesat çıkaracakları, birincisinde güçlü kullarının geleceği onları kontrol altına alacağı belirtilmektedir. İslamiyet'in ilk yıllarında Mekke ve Medine döneminde Müslümanlara yenilmelerinden bahsedilmektedir. Yine Yüce Kitabımızdaki ayetlerde Yahudilerin bir yerde toplanacağı, galip getirileceği, devlet kuracakları, mal ve mülk edinecekleri ve sayılarının artacağı, mal ve çocuklarla ciddi yardım göreceklerine işaret edilmektedir.

  Kitapta “İsrailoğullarına şu hükmü verdik ki: Doğrusu siz o ülkede iki defa fesat çıkaracaksınız ve çok kibirlenip böbürleneceksiniz.” (İsra, 4)

  “Bu ikisinden birincisinin vakti gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı göndereceğiz ve onlar bütün diyarlarınızı kontrol altına alacaklar, bu gerçekleştirilmesi gereken bir vaattir.” (İsra, 5)

  İsra Suresinin 6. ayeti çok anlamlıdır: “Bunun ardından sizleri onlara galip getireceğiz, mallar ve çocuklarla size yardım edecek ve savaş halinde sayınızı artıracağız.”

  Yahudilerin bir gün galip gelerek, yeniden devlet kuracaklarını bizlere bildirdiği İsra 6. ayetten sonra gelen İsra 7’de, bu devlet zulmünün bir gün biteceği ve Müslümanların ilk defa olduğu gibi tekrar Mescid-i Aksa’ya girerek Yahudileri cezalandıracağı ve onların yüz hatlarının çok kötü bir hale geleceğinin belirtildiğini görebilmekteyiz.

  Burada soru şu: İsrailoğulları’nın tekrar devlet kurduktan sonra güçlü ve galip geldikleri, rahat durmayarak tekrar kibirlendikleri, devlet zulmü yaptıkları dönem hangi zamana tekamül etmektedir? Yapılan tüm dini içtihatların ve dini otoritelerin açıklamalarının ekseriyeti ve neredeyse tamamı günümüzde, 1948 de kurulan İsrail devletine, onun yaptığı devlet zulmüne işaret etmekte, mal ve çocuklarla yardım göreceği hususunun ise günümüzde Amerika ve Batı tarafından korunduğu ve kuruluşunda da çok ciddi ve büyük organizasyon ve filolarla dünyanın her yerinden Yahudilerin Filistin ve Kudüs'e getirildiği yönündedir.

  Tevrat’ta da Yahudilerin kıyametten önce son devlet kuracakları ve bozgunculuk yaptıklarında ise kuzeyden gelecek güçlü Müslüman ordularınca kırılacakları ve yok olacakları ifade edilmektedir.

  Ebu Hureyre kaynaklı bir hadiste de Peygamberimiz, iki büyük cihan harbinden sonra Hermeciddun dağında ( Bugünkü Filistin-İsrail- Kudüs’ tek) bütün münafıkların toplanacağı, savaş çıkacağı ve doğudan gelen ve Mehdi'nin ordusuna yardım edenlerin galip geleceğini belirtmektedirler.

  Tüm veriler ışığında, Türkiye pozisyon alır, mevziisini güçlendirir, plan ve tüm hazırlıklarını buna göre yaparsa; İslam ve Türkiye düşmanlarının, Haçlı-Siyonist ittifakının, Küresel soykırımcıların, Küresel hegemonyacıların ve Batının bölgedeki, Ortadoğu’daki, Irak ve Suriye’deki, Ülkemiz üzerindeki, hatta İslam Dünyasındaki planları, oyunları ve tuzakları bozulabilecektir. 3. Dünya savaşının sonrasında tek dünya imparatorluğunun kurulması önlenebilecek, Yahudilerin kurduğu zulüm ve soykırım devleti çökertilebilecek ve kutsal topraklar kurtarılacaktır. Çünkü Türkiye bölgede son kale. Türkiye düşerse bölge düşer. Anadolu düşerse İslam Dünyası düşer. (Bitti)

  Yorumlar