584 Defa Okundu

Bu projenin amacı:Tüm ülkedeki tarıma elverişli topraklarının firesiz olarak kullanılmasını sağlamaktır.

***

Projenin faydası: ülkemizdeki ekim dikim yapılabilecek bütün toprakların firesiz kullanılmasını sağlarsak, işsizlik azalır, üretim çoğaldığı için yiyecek maddelerinin fiyatları düşer.

***

Proje üretilen sorunun kaynağı: Miras nedeni Küçük tarlalar oluştuğu bir gerçektir. Göç nedeni ile tarla da üretim yapacak veya tarlada yapılacak üretimi yönlendirecek bir insan grubu bulmak mümkün değildir. Bu nedenle Türkiye boş tarlalar mevcut iken aynı zaman büyük bir işsiz kitlesi mevcuttur.  Tarlalara başında durup üretim yapılıp bir ailenin geçimini sağlayacak kadar büyük ve verimli değildir.

***

Küçük tarlaların kiraya verilmemesi veya üretim yapılmaması nedeni ile oluşan gelir kaybı insanlar tarafından önemsenmediği için başkaları tarafından kiraya  verilerek üretime katkı sağlaması yoluna da gidilmiyor. Ayrıca kiraya verildiği zaman ne kadar kira getireceği veya kiralayanın ödeme yapıp yapmayacağı belli olmadığı için özel girişime güvenilip de kiraya verilemiyor.

***

İleriki zamanlarda belki lazım olur anlayışı ile tarlalar satılmıyor.

***

Ülkemizde, mülkü üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunma özgürlüğü olduğu için zorla satışı mümkün olmuyor. Geriye tek bir seçenek kalmaktadır. Devletin kontrolünde ve garantörlüğünde, zorunlu kiralama yöntemi.

***

Proje uygulaması

***

Devletin kontrolünde ve garantörlüğünde, zorunlu kiralama yöntemi: devlet yürürlüğe koyacağı bir kanun ile arazi sahipleri tarafında ekim dikim yapılmayan arazilerinin, devlet tarafından kiralanması zorunlu hale getirilip; devlet tarafından kiralanma yetkisi alınan küçük ölçekli tarım arazileri, birleştirilerek,  büyük ölçekli alanlar oluşturulup; özel sektör girişimcilerine daha yüksek bir ücrete, açık artırma yolu ile kiralanmasıdır.  Böylece devlet ekim dikim yapmadan kiralama ve kiraya verme arasındaki farktan kontrol masraflarını karşılayacaktır.

***

Proje uygulamasının adımlarını sıralarsak;

1- bir kanunla, sahipleri tarafından ekim dikim yapılmayan tarım arazilerin devlet tarafından üçüncü kişilere kiraya verilebilmesini yetkesinin alınması

***

2- devlet tarafından kiraya verilmesine karar verilen arazilerin tespit edilerek, sahiplerine verilecek kira bedellerinin ve kira sürelerinin (en az 10 yıl) belirlenmesi

***

3- kiraya verilme hakkı alınan küçük arazilerin, uzaktan işletilebilecek büyüklüklerde birleştirilerek büyük parsellerin oluşturulması ve  tek parça halinde yaklaşık kiraya verilme bedellerinin belirlenmesi (yaklaşık kira bedeli o araziler için arazi sahiplerine verilecek  kiraların toplamı olmalıdır)

***

4- büyük parseller olarak birleştirilmiş arazilerin yaklaşık kiralama bedelleri üzerinden kiralanması için açık  artırma ve eksiltme yöntemi ile ihaleye çıkılması, (yaklaşık kiralama bedelinin altında da en yüksek kiralama teklif fiyatı gerçeklese dahi kiraya verilmelidir. Örneğin yaklaşık kiralama bedeli yani arazi sahiplerine devlet tarafından verilecek bedel,  bir arazide 1000 lira belirlenmiş olsa da, eğer en yüksek kiralama teklifi fiyatı 900 lira olsa da dahi kiraya verilmelidir. Tıpkı açık ihale usulünde olduğu gibi. Aradaki 100 liralık farkı tarımı desteklemek adına, devlet karşılayarak,  tarımı sübvanse etmelidir.)

***

5- toprak kiralamasında bazı arazilerin ekiminde kiralayacak firmalara, devletin teşvikleri ve yardımları ayrıca her arazi için belirlenmesi (örneğin doğuda güvenliğin sağlamak için devletin personel vermesi veya bazı arazilerden elde edilen ürünlerin taşıma giderlerin karşılanması gibi)

***

Projenin faydaları

***

Bu yöntem ile küçük arazilerin birleştirilerek daha büyük ölçekte parseller oluşturularak kiralanması sağlanacak. Bu kişileri ikna etme görevi özel girişimci tarafından değil devlet tarafında gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımızın devlete olan güveni her zaman diğer kişilere olan güvenininden daha fazladır. Oluşturulan büyük parsellerle büyük arazilerin uzaktan işletilmesinin yolu açılacaktır. Yönetim maliyetleri düşücektir. Örneğin 500 dönümden oluşan beşyüz kişinin sahibi olduğu bir köyün tüm tarlalarını kiralayan bir girişim tüm tarlayı çok az bir masraf ile kontrol ederek üretim yapacak, aynı zamanda o köyün insanlarına istihdam da sağlayacaktır. Burada hem devlet istihdamı artırır hem vergi alır, hem de üretimi artırır. Devlet aynı zamanda  burada üretilen ürünlere alım garantisi verebilir. Tarımın modernizasyonu daha çabuk sağlanabilir.

***

Tüm bunların yapılması için mevzuat oluşturulması ve takibi için sistem geliştirilmesi gerekir. İstenirse bunun içinde çalışabilirim inşaallah

Yorumlar