22 °c

DEAŞ bahane petrol şahane

Musul’u DEAŞ’tan temizleme gerekçesiyle başlatılan 36 ülkenin destek verdiği çok uluslu askeri harekât, beraberinde yeni sorunlar da doğurdu.
Büyük müttefikimiz, Türkiye’yi dışarıda tutmak adına İran’ın bölgedeki etkinliğine bile göz yumuyor.
Türkiye’nin neden aktif olarak operasyonlarda yer almadığı sorusu karşısında ABD “biz de aktif rol üstlenmedik, harekâtı Irak ordusu yürütüyor” diyor.
Yerseniz…
Tam bir kargaşa yaşanıyor bölgede.
Operasyon amacı, Obama yönetiminin, giderayak Bayan Clinton’a seçim kazandırmak için “DEAŞ’ı temizledik” argümanını kullanmak olabilir.
Ama ABD’nin asıl hedefi Ortadoğu’da etkin ve kalıcı olmak.
Türkiye’nin bölgede nüfuz sahibi olmasını önlemek.
O yüzdendir ki Musul’daki savaşın üstü örtülü bir ABD-Türkiye savaşı olduğu yorumları yapılıyor.
Ama Türkiye masanın dışında tutulmaya razı değil.
Olamaz da.
Bölgedeki etnik ve demografik yapıyı bozmaya yönelik bir gelişme olursa derhal müdahaleye hazır.
Bölgeye kaydırılan askeri birliklerimiz teyakkuzda.
Müttefikimiz elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Burada bizim için bir tarih yatıyor. Beyefendiler arzu ederlerse, Misakı Milli'yi okurlar, daha iyi anlarlar. Şu anda bizim Musul'da kardeşlerimiz var. Araplar, Türkmenler, Kürtler. Bizim burada kesinlikle duyarsız olmamız mümkün değil” şeklindeki sözlerinin ne anlama geldiğini iyi biliyor.
***
Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın 28 Ocak 1920’de aldığı Misak-ı Milli kararlarının ilk maddesi şöyle:
“Devlet-i Osmaniye’nin münhasıran Arap ekseriyetiyle meskun olup 30 Teşrinievvel (Ekim) 1918 tarihli mütârekenâmenin hîn-i akdinde (Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında) muhasım (düşman) orduların işgali altında kalan aksamının (bölümünün) mukadderatı, ahalisinin serbestçe beyan edecekleri ârâya tevfikan (halkın özgür iradesine göre) tayin edilmek lazım geleceğinden mezkûr hattı mütareke dahil ve haricinde dinen, ırken, emelen müttehit ve yekdiğerine karşı hürmet-i mütekabile ve fedakarlık hissiyatı ile meşhûn (dolu) ve hukuk-u ırkiye ve içtimâiyeleri ile şerâit-i muhîtiyyelerine tamamiyle riayetkar Osmanlı-İslam ekseriyetiyle meskun bulunan aksamın hey’et-i mecmuası (tamamı) hakikaten ve hükmen hiçbir sebeple tefrik kabul etmez bir küldür.”
Cumhurbaşkanı’nın sözleri Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikadaki yol haritası niteliğindeki Misakı Millinin yukarıda aktardığımız ilk maddesinin tercümesi…
O yüzden Türkiye Musul’daki bir etnik ve dini yapı değişikliğine, demografik yapının bozulmasına seyirci kalamaz.
Daha önce kalmadığı gibi,,,
***
İngilizler Lozan öncesinde nüfusun çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Musul’daki nüfus yapısını değiştirmek ve Lozan’da Musul’u ele geçirebilmek için etnik kışkırtıcılıklarına ağırlık vermeye başlamıştı.
O günün hem ekonomik, hem siyasi ve hem de askeri açıdan olumsuz şartlarına rağmen, Gazi Mustafa Kemal Paşa, gizli bir hükümet emri ile Musul’a yönelik bir harekât başlattı.
Harekâtı yürütmekle görevlendirilen Şefik Özdemir Bey, sanki kendi inisiyatifi ile bir harekât başlatmış görüntüsü verecekti.
Bu intibayı vermek amacıyla Özdemir Bey, kendi birliğini Türk askerinden değil, Fransız ordusundan kaçıp Türkiye’ye iltica eden Kuzey Afrikalı Müslümanlardan oluşturmuştu.
Özdemir Bey, bir taburluk kuvvetiyle Revandiz harekâtını gerçekleştirdi ve önemli sonuçlar elde etti. Musul bölgesindeki aşiretleri çevresinde toplamayı başardı. Ancak İngilizlerin takviye kuvvetlerle karadan ve havadan saldırıları karşısında direnemedi. (Ayrıntılı bilgi için: Suat Akgül, Musul Kerkük Harekâtı; Zekeriya Türkmen, Musul Meselesi.)
***
O gün İngilizler, bugün Amerikalılar.
DEAŞ falan değil mesele.
DEAŞ bahane.
Mesele petrol meselesi; yalnız Ortadoğu’ya değil, dünyaya hakim olma meselesi.

YORUM YAZIN

adınız ve soyadınız ile yorum yapabilirsiniz
YAZIYA İLK YORUMU SİZ YAPIN

Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
istiklal.com.tr bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.