CİNSEL İSTİSMAR

İkiye bölündük yine…

İkiye bölündük yine…

Sebep:

Teklifte tek bir kadın vekilin imzası olamayan,

Ak Partili 5 vekilin verdiği değişiklik önergesi yüzünden…

*

O zamana kadar hemfikir olunan maddeler vardı:

*

TCK’nın 102. Maddesinin 1. Fıkrasında,

 “vücut dokunulmazlığını ihlali 2 yıldan 7 yıla kadarken…

 “5 yıldan 7 yıla kadar” çıkarılması…

*

  1. Maddenin 1. Fıkrasında,

 “Çocuğa cinsel istismar 3 yıldan 8 yıla kadar hapisken…

 “7 yıldan 10 yıla kadar” arttırılması…

*

“Çocukların Cinsel İstismarı” suçunun mağdurunun

“15 yaşını tamamlamamış” madde…

 “17 yaşını tamamlamamış” şeklinde değiştirilmesi gibi…

*

Aslında CHP’nin itirazı yok…

Son verilen değişiklikteki muğlak ifadelere itirazları…

*

Hatta:

*

CHP’li Özgür Özel “yasa” için,

DGM Eski Savcısı CHP Muğla Milletvekili Ömer Suha Aldan’ın yanına gider…

Elindeki teklifi göstererek ‘yasanın bira an evvel çıkması’ gerektiğini söyler…

*

Aldan teklifi okuyunca tepki verir,

“yasa bu şekliyse çıkarsa mağduriyet artar” der…

*

‘60 yaşındaki birisinin de 13 yaşındaki biriyle evlenebileceğini…

Anayasanın eşitlik ilkesinden yola çıkarak Anayasa Mahkemesi’ne gidilebileceğini…

Başka kötü niyetlilerinde bundan  faydalanabileceğini’ söyler…

*

Aldan’ın tespitiyle desteğin yerini “tepki” alır…

*

Aslında CHP bu konuda AK Parti’den farklı düşünmüyor…

“Sorun çözülsün” istiyor…

*

Çünkü vekillere bu yönde çok şikayetler geliyor…

Mağdurlara “sorunlarınızı çözeceğiz” bile denmiş…

*

AK Parti’nin iyi niyetle çıkarmaya çalıştığı yasa için,

CHP’de de farklı düşünen yok…

*

Fakat…

“gece yarısı alelacele çıkan bir kanunla olmaz” diyorlar…

*

Haklılar mı?

Evet haklılar…

*

Birkaç hafta uzatılıp değişiklik öyle yapılabilir…

*

Gerçekten sıkıntılı bir bu maddeler…

*

İsterseniz kendi aklımca değerlendirmeye çalışayım:

*

 “Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın” derken…

Buradaki “iradeyi etkilemeyi” nasıl önleyeceksin?

“Tehdit” i nasıl tespit edeceksin?

“Hile”yi anlayabilecek misin?

*

10 yaşındaki kıza hile ile yaklaşsan ne olur, normal yaklaşsan ne olur…

Çocuk “bana hile yapılmadı” derse inanacak mıyız?

*

Yasa  16.11.2016 tarihine kadar işlenen istismar suçlarını kapsıyor…

Yani “kanun geriye lehte işler” düsturundan yola çıkılmış…

Ya sonrası?

*

“ mağdurla faillin evlenmesi durumunda, ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir.”

“Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkındaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur.”

Peki…

Fail dışarıdaki mağdura dese ki,

“al sana şu kadar para, benimle evlen sonra boşanırız. “

Ya da,

“evlenmezsen seni sokakta gezdirtmem” derse…

Ne yapacaksınız?

Nasıl önleyeceksiniz kargaşayı?

*

Başta dedim,

Lütfen bu yasa için acele etmeyin…

*

Salı olmasın da bir hafta sonra oluversin…

CHP ve MHP ile uzlaşarak,

somut ifadeler kullanarak…

Ve…

El sıkışarak yapın yapacağınızı…

*

Sağlıcakla kalın…

Yorumlar