2548 Defa Okundu

Bir gece aniden 104 amiralin muhtıra vermesi,

Organize bir suçtur.

Daha önceden de yapılan askeri darbeleri,

Askeri muhtıraları hatırlatmak içindir.

El altından sopa göstermektir.

                ***

Bunu yapan organize eden kimdir?

Şüphesiz ki, dünyayı kendi emperyalist emelleri için kullanan,

Dünyaya kan kusturan ABD nin, kirli oyunlarından cılız bir sestir.

Niçin emekli amiraller kullanılmıştır?

Çünkü, Bunların hepsi, PENTAGON da eğitim almış,

Bunlara Amerikan’ın büyüklüğü, yenilmezliği telkin edilmiş,

“Kendileri ile beraber çalışırsanız rahatsınız,

Yoksa dünya başınıza dar olur” şeklinde şartlandırılmış kişilerdir.

Dünya da PENTAGON un eğittiği bütün subaylar bu psikoloji ile yaşarlar.

Sonra bunlardan bazıları teste tabi tutulur,

Vatanına milletine, ihanet edecek,

Emir komuta zincirinden çıkmayacak kişiler, CIA kamplarında iyice eğitilirler,

Sonra bunlar ülkelerinde yükseltilirler,

Bilhassa, bunlardan özellikle Sabetayist olanlar,

Bölücü, mezhepçi olanlar seçilir. General veya amiral edilir.

Bu gün bu muhtıracıların en az 3 te biri sabatayisttir.

 Bir o kadarı da mezhepçidir.

Bunu bir akrabam deniz subayının beyanlarından biliyorum.

                ***

Adamlar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de, mavi vatan girişimleri,

Denizaltı gemilerinin modernleştirilmesi,

Uçak gemilerinin yapılması,

İnsansız muhriplerin denize indirilmesi,

Görünmeyen mermilerin ve deniz uçaklarının yapılması,

Amerika’nın hoşuna gitmedi.

Tabii ki bu düşman mankurtlarının da hoşuna gitmedi.

Onlar Türkiye’nin büyümesi değil, emperyalizmin kölesi olmasını istiyorlardı.

Bu kafa ile onlar Kıbrıs’ta Kocatepe muhribini batırdılar.

Buna sebep olan amirali de deniz kuvvetleri komutanı yaptılar.

Muavenet zırhlısında,  ABD muhribinden atılan roketle şehit edilen,

Subaylar ve 5 personelin  haklarını aramadılar, yuttular.

Bu olayın raporunu da kayıp ettiler.

ABD, şehit ailelerine tazminat ödemedi.

Bunun araştırılıp,  içinde suçlu olan generallere gerekli ceza verilmelidir.

 O zaman Deniz kuvvetleri ve tabii ki, Türkiye de olayı örtbas etti.

Çünkü onlar düşmanların adamı idiler.

                ***

Her zaman olduğu gibi, bütün askeri muhtıra ve ihtilallerin sonunda,

Atatürk bahane edilmiş ve bu gerekçe ile ihtilal yapılmıştır.

Bu suiistimalin önüne geçilmeli ve Atatürk’ü her türlü yolsuzluk ve kanunsuzluk için,

Hatta kendi menfaati için kullananların önlenmeli,

Atatürk’ü istismar kanunu çıkarılmalıdır.

Atatürk  kitabının 2500 liraya satılmasını önlemek gerekir.

Hasılı velkelam, Elbabda , Afrinde ve el Abyatta oyunu bozulan,

ABD;  15 Temmuz darbe girişimi ile elde edemediğini,

Bazı siyasi partileri kullanarak,

Bu cılız askeri tehdit ile Türkiye’ye yön vermek istemektedir.

Türk milletinin ekmeğini yiyip, paçasına saldıran bu amirallerin,

Başlarını, hainlerini  ve hatta hepsini cezalandırmak, devletin görevi olmalıdır.

Ki artık bir daha, bu ABD ajanı generallerin tehdidi ortadan kalsın.

Yorumlar