492 Defa Okundu

Balkan harbinde Tekirdağ Çıkarması başarısızlığa uğrar; Edirne Bulgarların eline geçerdi.

Çanakkale savaşında 19 Mayıs 1915’te 19. Tümen Anzak birliklerine karşı saldırıya geçerek 10 bin askerimizi şehit verirdik. Bu yüzden İngilizler çekilirken hiç kayıp vermeden elini kolunu sallayarak Çanakkale’den ayrılırdı.

Filistin cephesinde General Allenby saldırıya geçerek ordularımızı kuşatır ve kısa bir süre içinde Adana’ya kadar gelirdi. 800 yıllık ata toprağı İngilizlerin eline geçerdi.

Galibiyet bir şahsa mağlubiyet ise ordumuza ve milletimize verilerek kahraman ordumuz aşağılanırdı.

Meclis-i Mebusan’da kabul edilen Misak-ı Milli sınırları içindeki Musul, Kerkük İngilizlere 150 bin sterlin karşılığında teslim edilirdi.

İngilizlere kiralanmış olan Kıbrıs tamamen bu devlete verilirdi.

Batı Trakya ahalisi Müslüman olduğu halde Bulgaristan’dan kurtarılıp Yunanlılara teslim edilirdi.

Acaristan ve Batum, Gürcistan’a bırakılır Müslüman olan Gürcüler, baskı ile Hıristiyan yapılırdı.

Rodos ve 12 Ada, Uşi Anlaşması ile bize bırakıldığı halde İtalyanlara teslim edilir burada yaşayan Müslümanlar, başka bayraklar altında yönetilmeye devam ederdi.

Fransızlar, Antep'ten sonra Anadolu’nun birçok bölgesini işgal eder, kadınların örtüsünü başından çeken askerlerin baskısı altında kalırdık. Başı örtülü kızlar okullarda okuyamaz ve başörtülü memur olunamazdı. Annesi ve karısı örtülü diye, namaz kılıyor diye subaylar ordudan atılırdı.

Geçmişimizle bağımızı koparmak için harf devrimi yapar; kütüphanelerdeki ve halkımızın sahip olduğu bütün kitap ve el yazma eserlerini okuyamaz hale gelirdik.

Halifelik kaldırılır; İslam ülkeleri başsız kalırdı. Batılı ülkeler, Müslümanların halifesini aşağılayarak yurtdışına sürerdi.

Yine batılı emperyalist güçler herkesi şapka giymeye zorlardı. Şapka giymeyi reddeden vatandaşlar için seyyar mahkemeler kurar, seri idamlar yaptırırdı. Hatta şapka kanuna karşı çıkıyor diye şehri Karadeniz şehirleri olan Rize ve Trabzon'u denizden bombalarlardı.

Mandacılar ülkenin yönetimini ele geçirir. Seçilmiş ilk meclisi zorla dağıtırak Ali Şükrü Bey gibi vatansever milletvekillerini öldürürlerdi. Kendi isteklerine göre kurdukları meclisle ülkeyi en az 30 yıl tek parti ile yönetirlerdi. Kendi adamları dışında kimseye seçilme hakkı tanımazlardı.

Hitler, Türkiye’ye gelir Türk ırkını üstün ırk ilan eder, Kürtleri, Rumları ve Ermenileri aşağı ırk sayardı. Mimar Sinan’ın mezarı açılıp “Brekisefal mi yoksa Dolikesefal mi?” diye kafatası ölçülür sonra da kafatası çalınırdı.

Kendilerini Türk saymayanları Anadolu'dan sürülmesi için çalışılır, Dersim'de sırf Alevi Kürt diye çoluk çocuk, kadın erkek on binlerce savunmasız insanı bombalarla ve mağaralara doldurarak imha ederlerdi.

Komünist Ruslar Anadolu'ya davet edilir, camileri ahır yapmak için çalıştırılırdı. Din afyondur denilerek medreseler, tekke ve zaviyeler yasaklanır, ezan susturularak minarelerden “tangır tungur” şarkılar söyletilirdi.

İstanbul, askerden arındırılmış bölge ilan edilerek her türlü geminin boğazlardan serbestçe geçmesine müsaade edilirdi.

Fatih Sultan Mehmet’ten Bizans'ın intikamını almak için Ayasofya Camii, müzeye çevrilirdi.

“Yurtta Sulh” adı altında darbeler yapılır, darbeci askerler kendi vatandaşlarını ve seçilmiş başbakanları öldürürdü.

Neyse ki geldi de bütün bu fenalıklardan kurtulduk, vesselam...

Yorumlar