24 °c

Çekin Artık Elinizi Cebimizden!!!

Elektrik faturalarımızda ki aleni haksızlık  ‘’DUR’’ denecek boyutlardadır. Tepkimizi göstermek hepimizin vatandaşlık görevidir. Gelin fatura detaylarımıza bir göz atalım…

İşte faturalarımızı oluşturan bedellerin fatura toplamına göre oranları.

Birim enerji : %53,1

Vergi : %17,5

Diğer bedeller : %29,4

Örnekteki faturadan da anlaşılacağı üzere 75,22 TL olan enerji tüketimi rakamı, 134,00 TL’ye ulaşmıştır. Fatura kullanım bedelinin neredeyse iki katına ulaşıyor…

Kayıp/Kaçak Bedeli:

2016 itibariyle "Dağıtım Bedeli" başlığı içinde yer almaya başlayan, Kayıp / Kaçak Bedeli ayrıca faturalarda gizlenerek tahsil edilmeye devam ediliyor!

Kayıp / Kaçak Bedeli elektrik sistemindeki tüm kayıpların bedeli anlamına gelmektedir. Bu kayıplar iletim ve dağıtım sürecindeki kayıpları ve kaçak elektrik kullanımı sonucu ortaya çıkan farklardır. Kayıp / Kaçak bedeli tüketiciler tarafından fazlası ile itiraz edilebilir bir kalem olduğundan ayrı bir bedel olarak faturalarda gösterilmese de fiyatları etkilemektedir. Kayıp / Kaçak bedeli mesken, ticarethane ve sanayi dahil tüm tüketicilere yansıtılır.

Gelin hep birlikte bir elektrik faturasını inceleyelim…

Faturada bulunan kalemler nelerdir? Nasıl hesaplanır?

 • Aktif enerji tüketim tutarı
 • Dağıtım bedeli
 • Diğer bedeller
 • Enerji fonu bedeli
 • TRT payı
 • ETV yada BTV
 • KDV

 

Aktif Enerji Tüketim Tutarı

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu ( EPDK) elektrik birim bedellerini bir yılda 4 çeyrek olmak üzere duyurur. Yani Ocak, Nisan, Haziran ve Ekim aylarından itibaren geçerli olacak şekilde her yıl 4 farklı elektrik tarife tablosu yayınlanır. Bu birim fiyat 1 kWh elektrik enerjisinin fiyatıdır. Toplam tükettiğiniz elektrik enerjisi miktarı ile birim fiyat çarpıldığında harcadığınız elektriğin tutarını, yani Aktif Enerji Tüketim Tutarını bulmuş olursunuz.

Dağıtım Bedeli

Elektrik harcamanız dışında faturanıza eklenen bir diğer bedel ‘’Dağıtım Bedelidir’’. Dağıtım Bedeli, elektriğinizin size ulaştırılması ile ilgili tüm masrafların toplandığı bir kalemdir. Dağıtım şirketi tarafından yapılan yatırım, işletme ve bakım giderleri bu bedele yansır. Dağıtım Bedeli de tıpkı elektrik birim fiyatları gibi EPDK tarafından yılda 4 kez yeniden duyurulur.

Dağıtım Bedeli tüketime oranla hesaplanan ve fatura tutarına katılan bir bedeldir. EPDK'nın belirlediği dağıtım bedeli aylık toplam tüketiminizle çarpılarak tahsil edilir. Tüketiminiz arttıkça Dağıtım Bedeli kalemi altında ödediğiniz toplam miktar artmaktadır.

Dağıtım Bedeli ortalama olarak fatura tutarının %30'una yakınını ifade etmektedir. 2016 Yılı itibariyle, elektrik faturasında bulunan Kayıp Kaçak Bedeli, Perakende Satış Bedeli, İletim Bedeli kalemleri, Dağıtım Bedeli kalemi altında toplanmıştır.

Dağıtım Bedeli içine alınan kalemler…

İletim Bedeli

2016 itibariyle "Dağıtım Bedeli" kaleminin içinde yer alır. Elektrik santrallerinden şehir şebekesine elektrik iletimine dair masrafların oluşturduğu bedeldir. Bu iletim işlemi Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından gerçekleştirilir. İletim Bedeli görevli tedarikçiler tarafından TEİAŞ'a aktarılır.

Fon Bedelleri ve Vergiler

Elektrik faturasında bulunan fon bedeli ve vergiler içerisinde 4 kalem bulunur:

 • Enerji Fonu Bedeli
 • TRT Payı
 • ETV (BTV)
 • KDV

Enerji Fonu Bedeli

Enerji sektörünün gelişimi için yapılacak olan bilimsel araştırmalarını, AR-GE çalışmaların finansmanı sağlamak, etüt, projeleri denetleyebilmek ve kurulacak olan tesislerin maliyetlerini karşılamak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bulunan Enerji Fonu'na aktarılmak üzere elektrik faturalarına yansıtılan bedeldir. Bu bedel Aktif Enerji Tüketim Tutarı üzerinden hesaplanır.

TRT Payı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun gelirlerinin büyük bir kalemini oluşturan TRT payı elektrik faturasına yansıyan bir vergidir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunlarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararıyla TRT giderlerinin karşılanması amacıyla elektrik tüketicilerinden vergi tahsis edilir.  Aktif Enerji Tüketim Tutarının %2'si olarak belirlenir.

Elektrik (Belediye) Tüketim Vergisi - ETV (BTV)

Elektrik Tüketim Vergisi'nin bir diğer ismi Belediye Tüketim Vergisi'dir. Bu elektrik tüketim vergisinden elde edilen gelirler belediyelere aktarılır. Böylece elektrik tüketimi yapılan yerin belediyesinin gelirine katkıda bulunulur. Elektrik Faturalarında ETV ya da BTV kısaltmasıyla gösterilir. ETV ya da BTV'nin hesaplanması mesken ve ticarethaneler ile Sanayi aboneleri için farklılık göstermektedir. Mesken ve ticarethaneler için Aktif Enerji Tüketim Tutarının %5'i olan ETV, Sanayi grubu için %1 olarak belirlenmiştir.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Katma Değer Vergisi sadece elektrik tüketicilerine özel olmayıp devletin birçok hizmet ve üründe son tüketiciden tahsil ettiği bir vergi çeşididir. KDV yukarıda yer alan diğer tüm vergi ve bedellerden farklı olarak hesaplanır. Faturada KDV harici tüm kalemlerinin toplamının %18'i KDV'yi oluşturur. Bu da demek oluyor ki KDV hesaplanırken Aktif Enerji Tüketim Tutarı ile diğer tüm bedeller ve vergilerin toplanır ve oran hesabı hepsinin toplamı ile yapılır.

 

Büyük Haksızlık…

Yukarıda da görüldüğü üzere bir elektrik faturasının % 53,1’i kullandığımız enerjinin maliyeti, % 46,9 ise diğer bedeller ve KDV’dir. Bu büyük haksızlığa ‘’DUR’’ demek için neler yapılıyor bakalım;

Elektrik faturalarına, yansıtılan kayıp kaçak bedellerini ödemek istemeyen dürüst ve duyarlı vatandaşlar, çeşitli davalar açmaya başladı. Açılan bu davalara, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2014’te verdiği kararla, elektrik faturalarına yansıtılan kayıp kaçak bedelinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Yargıtay Hukuk Genel Kurul’u gerekçesinde, "Elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıp ile başka kişiler tarafından ‘’hır sızlanmak’’ suretiyle kullanılan elektrik bedellerinin (kaçak), kurallara uyan abonelerden tahsili yoluna gitmek, hukuk devleti ve adalet düşünceleri ile bağdaşmamaktadır" denildi.

Kurulun bu kararından sonra birçok abone, kayıp kaçak bedeli altında elektrik faturası ile ödediği rakamları geri almak için dava açtı. Ancak 2016 yılı Haziran ayında TBMM’de kabul edilen 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla kayıp kaçak bedelinin faturaya yansıtılabileceği ve bunun mevcut yargılamaları da kapsayacağı hükmü getirilmişti. Yasal güvenceye kavuşan ve Anayasa vizesi alan kayıp-kaçak bedelinin tüketicilerden tahsiline de devam edilecek.

 Bu karar nedeni ile açılan bütün davalar düşmüş oldu!!!

Çalmayan, dürüst aboneye ceza!!!

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı ile evrensel tüketici hakları hiçe sayılıyor ve maalesef kamu yararı ortadan kaldırılmış oluyor. Elektriği çalan hırsızı cezalandırmayan ve kayıpları önlemek için tedbir almayan elektrik dağıtım şirketleri korunmuş ve kollanmış oluyor.  Devlet de maalesef dürüst vatandaşını korumuyor.

Bu yasa yürürlükte kaldığı sürece faturasını gününde ödeyen namuslu vatandaşlar, elektrik parası ödemeyip kaçak kullanmaya ve hırsızlık yapmaya teşvik edilmektedir...

 

 

YORUM YAZIN

adınız ve soyadınız ile yorum yapabilirsiniz
YAZIYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
istiklal.com.tr bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.