CAHİLİYE HUKUKU İSLAM HUKUKU

CAHİLİYE HUKUKU İSLAM HUKUKU

İslamiyet gelmeden önce Arabistan’daki töreye,

Cahiliye devri adeti,

Veya cahiliye hukuku denirdi.

                ***

O zaman faiz serbest ve yaygın,

İçki her tarafı kaplamış,

Pazar ve panayırlarda,

Çadırlarda para ile zina yapılır.

Bu o kadar meşru ve yaygındı ki,

Nasıl olsa fahişe olacak diye,

Şerefli aileler,

Yeni doğan kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi.

Her tarafta müzikle kadın oynatılır.

Fal okları ve hurafelere, safsatalara inanılır

Kumar,  her vasıta ile oynanır.

Fakir ve zavallı kişilere, kölelere,

Görülmedik zulüm yapılırdı.

Kabe, içinde ve çevresinde,

 Taştan, ağaçtan, yapılmış  heykeller  ve putlar vardı.

                ***

İslamiyet gelince peyderpey,

Toplum hazmettikçe,

Müslümanların imanı arttıkça,

Kuranı kerim yavaş, yavaş indi.

Yasaklar ilan edildi.

Müminler, Kuran’a ve sünnete,

Kayıtsız şartsız teslim oldular.

İçki yasak denildi,

Günlerce Medine sokakları şarap koktu.

En son veda hutbesinde,

Faiz kaldırıldı.

Sevgili peygamberimiz,

Önce amcası Abbas’ın faizini kaldırdı ki,

Zenginliğini faizden kazanan diğer,

Eşraf isyan etmesin diye…

                ***

Görülüyor ki,

Kalbi imanla dolu, sahabeler,

Allah (cc) ın emri,

Sevgili peygamberimizin kavli ile

Bir karanlık çağı kapatıp,

Aydınlık bir çağı açmışlardır.

Bu aydınlık çağa, asrı saadet denmiştir.

Yani mutluluk yılları…

                ***

İşte bu gün de,

Batı hukukunun hakim olduğu,

İçkinin zinanın, zinaya giden yolların,

Kadınların açılıp saçıldığı,

Kadınların moda ile teşhir edildiği,

Örnek olan Batı hayatının yaygınlaştığı,

Faizin her ekonomik faaliyete bulaştığı,

Piyango, toto, loto, çekiliş,

Ganyan, kazino  gibi kumar çeşitlerinin

Gayet meşru olduğu,

Haram işleyenlerin , bunu açıkça yapmaktan,

Gurur duyduğu,

Televizyon  ve gazetelerle kadınların ,

Fırsat buldukça haram şekilde teşhir edildiği,

Satışlarda, kadınların bedenlerinin pazarlandığı,

Onların para karşılığı aşağılandığı,

Dünyanın her yerinde Batılı kafirlerin,

İnsanları kandırdığı,

Onlara zulüm yaptığı,

Fitne fesat  çıkardığı, gerekirse devletleri tehdit ettiği,

Bilhassa İslam ülkelerinde açlık, sefalet,

Kan, kıtal, vahşet ve modern silahlarla zulüm yaptığı bu gün de,

Bir cahiliye hukuku alıp yürümüştür.

İşte bu emperyalist haram medeniyet ,

Elbette yok olacak, yerine,

Allah’ın kanunları, Yüce Peygamberimizin sünneti,,

Alimlerin ve fakihlerin kıyası,

Bütün Müslümanları ortak kanaati ve hukuku hakim olacaktır.

İnsanların dünyada ve ahirette mutluluğu için

Kadınların kurtuluşu için İslam hukuku yeniden gelecektir.

Yorumlar