3236 Defa Okundu

Bazı uzmanlar beynimizin %1 kadarını kullandığımızı söylüyorlar yani kullanmadığımız %99 kapasite var, bunu biliyor muydunuz?

Peki beyin potansiyelimiz bu kadar yüksek iken neden sadece %1'lik kısmını kullanabiliyoruz?

Bunun başlıca sebeplerinden biri nasıl kullandığımızı bilmeyişimiz. Beynimiz sağ ve sol lob diye ikiye ayrılır. Sağ ve sol lob ise dört lobtan oluşur. Bunlar; ön lob, yan lob, şakak lob ve arka lobtur.

Sağ beyin sözel, sol beyin sayısaldır. Beyin iki yarısıyla farklı faaliyetler gösterir. Beynimizin tek tarafını kullandığımızdan dolayı bu sebepten %1'lik kısımdan çok yukarısına çıkamamaktayız.

Beynimizin yarısını kullandığımızda diğer yarısını da beraberinde getirdiğimizde sağ ve sol loblar birlikte çalıştığında verimin ve zekanın hızlı bir şekilde arttığını gözlemlemiş oluruz. Olduğumuz durumda, o anki süreçte tüm olanakları düşünmek beynimizin her iki tarafını kullanmamıza sebebiyet verir.

Tarihe baktığımız zaman Osmanlı padişahları, bilim insanları beynin her iki tarafını kullanan kişilerdir. Mesela Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethetmek için surları yıkacak toplar yaptırdı, önceki kuşatmalarda kullanılan toplardan daha büyük toplar kullanıldı. Hazırlıklarını ve planlamalarını sol beyinle yaptı.

Bizans’ın, Haliç’e zincir gerip, taşlar örmesiyle İstanbul’a giriş sağlanamadı lakin Fatih Sultan Mehmet azmiyle, sabrıyla, zekasıyla gemilere kızak döşetip kızakların rahat gidebilmesi için yağlayarak karadan Haliç’e indirdi. İndirmiş olduğu gemilerle surlara saldırdı. Böylelikle Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur’’ hadisine nail olmuştur.

Bizans'ın yapmış olduğu savunmaya karşılık Fatih Sultan Mehmet Han’ın yapmış olduğu hissiyat ve sezgi beynin sağ kısmını kullanmış olduğunu göstermektedir. Beynin ikisini birlikte kullanmak azim, istikrar ve sabır istemektedir. Üretkenlik potansiyelini yükseltir, çözüm odaklı düşünmeyi sağlamakla birlikte beynimizin %1 kısmından daha fazlasını kullanmamızı sağlar.

Edison’un da söylediği gibi dehanın %1’i ilham, %99’u terdir.

Yorumlar