BU KARAR NEDEN?

BU KARAR NEDEN?

Yükseköğretim Kurulu Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı, 30.03.2017 tarihli toplantıda alınan karar ile uzaktan öğretim öğrencilerinin diplomalarına (örgün eğitimlerle aynı ders içeriğine, aynı ödevlere, aynı sınavlara tabi tutulmasına ve hatta hafta içi aynı derslere girmelerine rağmen) ek olarak "uzaktan eğitim" ibaresi eklenmesine karar verdi.


On binlerce uzaktan eğitim öğrencisinin müktesep hakları ihlal edilerek mezuniyete sayılı günler kala alelacele alınan bu karar tüm uzaktan eğitim öğrencilerini mağdur edecektir. Üzerinde çalışılmamış ve yanlı bir karardır. 28 Şubat döneminde başörtüsünden dolayı okuyamamış binlerce mağdur elinde işi, kucağında bebeği ile uzaktan eğitim görerek yıllar öncesi dayatmalar yüzünden alamadıkları eğitimi almaktadırlar. Mağduriyet döneminde ayrımcı muamele görerek mağdur edilen insanlar, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik çağında diploma ayrımı yapılarak tekrar mağdur edilmek istenmektedir. Uzaktan Eğitimin hitap ettiği kitle genelde örgün eğitime zamanı olamayan, ulaşım vs sorunu olan, çalışır durumda olup yüksek lisans yapmaya çalışan, 2 yıllık önlisans programını bitirip bunu 4 yıllık lisans programına tamamlamaya çalışan, engelli olan bireylerdir. Üstelik devlete elektrik vs. masrafları olmadığı halde harç yatırarak okumaya çalışan bireyler…

YÖK'ün yeni aldığı kararın metnine bakıldığında hiç bir gerekçe belirtilmemiştir. Tamamen keyfi bir uygulama olduğu aşikardır. Uzaktan eğitimin konulduğu tarihten bugüne kadar aynı eğitimi aldıkları halde mezun olan öğrencilerin diplomalarında bu ibare yer almazken, bu tarihten sonra aynı koşullarda mezun olacak olan öğrencilerin diplomalarında bu ibarenin yer alması akla mantığa nasıl uyar? Bu kararın sırf İlitam Programında(İlahiyat Lisans Tamamlama) okuyan öğrencilere yönelik olduğu net ve açıktır. Başta verilmiş bir hakla yola düşen her türlü çilelere katlanarak okuma şevkinden başka bir amacı olmayan İlitam öğrencilerinin durduk yere keyfi bir şekilde mağdur edilmesinin hiç bir hukuki dayanağı yoktur.

Diğer taraftan yeni kanun, geçmişteki olaylara uygulamak ve geçmişteki olayları, yeni kanuna göre dava konusu edilmesi için değil, yürürlüğe girmesinden sonraki olaylara uygulamak için yapılır. Kazanılmış hakları yeni çıkarılan kanun bile ortadan kaldıramazken böyle bir karala mevcut öğrencilerin diplomalarına yapılacak bu uygulama ile kazanılmış hakları ellerinden alınmaktadır. Bu adaletsizliktir.

YÖK’ün almış olduğu bu kararın mağduriyetleri giderecek şekilde acilen yeniden düzenlenmesini, eğitimde uyulması gereken ‘eşitlik ilkesi’ne uyulmasını ve verilmiş olan hakların yeniden idame ettirmesi gerektiği kanaatindeyim. YÖK’ün en kısa zamanda bu yanlıştan dönerek İlitam öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğine inanıyorum; Çünkü eğitim neferlerini küstüren bir ülke yarınını cehalete hapseder.

Yorumlar