BİZİM KÖYÜN DESTANI

BİZİM KÖYÜN DESTANI

  1. 2.BÖLÜM

Bizim köyde boya cila ha baba!

Bizim köyde dumansız yanar soba

Bizim köyde saptan dönmüyor yaba

Bizim köyde bize göredir adet

Bizim köyde fincancılar katırsız

Bizim köyün yazıları satırsız

Bizim köyde can yeleklidir hırsız

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde kuyruklara basılmaz

Bizim köyün hindileri kasılmaz

Bizim köyde cana kıyan asılmaz

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyün ‘olay’ları mankenli

Bizim köyün habercisi ‘anten’li

Bizim köyde yüzler kızarmaz tenli

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde gün çok erken ağarır

Bizim köyde karga ötmez, bağırır

Bizim köyde hormon hasta çağırır

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde çuval geniş, ağzı dar

Bizim köyde ‘yumoşlu’dur iktidar

Bizim köyde muhalif cebe kadar

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde banka soygun düzeni

Bizim köyde alkışlarlar ezeni

Bizim köyde kayırırlar kuzeni

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde ucuzdur toprak ana

Bizim köyde piyaz olur adana

Bizim köyde hukuk güçlüden yana

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde ‘kazan kazan’ modadır

Bizim köyde bütün oylar ‘ad’adır

Bizim köyün sek içkisi sodadır

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde fareler düşer faka

Bizim köyde boncuklar olur kuka

Bizim köyde suya hasrettir saka

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyün inekleri kafalı

Bizim köyün çaputları şifalı

Bizim köyde uğursuzdur her salı

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde bilen az, prof çoktur

Bizim köyde doçentin yüzü yoktur

Bizim köyde açlar aç, toklar toktur

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde evler blok yapılır

Bizim köyde harçsız konak yapılır

Bizim köyde karalar ak yapılır

Bizim köyde bize göredir adet

Bizim köyün arsaları mezatlık

Bizim köyde olamazsın azatlık

Bizim köyde en belirgin şey zıtlık

Bizim köyde bize göredir adet

Bizim köyde ıspanak bol, soğan az

Bizim köyde pire uçar, uçmaz kaz

Bizim köyün dertlileri de aymaz

Bizim köyde bize göredir adet

Bizim köyde zam yağmuru amansız

Bizim köyün TV’leri yalansız(!)

Bizim köyün bebeleri ezansız

Bizim köyde bize göredir adet

Bizim köyde sağ bek oynar kaleci

Bizim köyün ekmekçisi lüleci

Bizim köyde ustalaşmış hülleci

Bizim köyde bize göredir adet

Bizim köyün çöpçatanı uyumaz

Bizim köyün fetvacısı beynamaz

Bizim köyde beslenir türlü gammaz

Bizim köyde bize göredir adet

Bizim köyde ayakkabı su çeker

Bizim köyde acı lokmadır şeker

Bizim köyde köylü kotayla eker

Bizim köyde bize göredir adet

Bizim köyde su yatağında akmaz

Bizim köyde gelin çırayı yakmaz

Bizim köyde can çıkmadan huy çıkmaz

Bizim köyde bize göredir adet

Bizim köyde her şey ithal: sal dahi

Bizim köyde katkısız yok: bal dahi

Bizim köyde her şey satılık: yol dahi

Bizim köyde bize göredir adet

Bizim köye yağmur vurur, sel vurur

Bizim köyde terör eser, yel vurur

Bizim köyün genci bizim, el vurur

Bizim köyde bize göredir adet

Bizim köyde yem, yemini kaldırır

Bizim köyde rüşvet ipten aldırır

Bizim köyde yobaz düne saldırır

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde düşman dosttur, dost ağyar

Bizim köyde ‘Şerif şerefle oynar

Bizim köyde iffet kazanda kaynar

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde; ‘hadi!’desem, kan ağlar

Bizim köyde topraktaki can ağlar

Bizim köyde ağaran her tan ağlar

Bizim köyde bize göredir adet.

Hadi Önal/ELAZIĞ

Yorumlar