480 Defa Okundu

Bizim köyde ayva ağlar nar pişer

Bizim köyde bize göredir adet

Bizim köyde hepten şaşkındır beşer

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde tüm kazıklar çakılı

Bizim köyde ip engele takılı

Bizim köyde kafayı yer akıllı

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde herkes kendine yontar

Bizim köyde fakir aç-çıplak yatar

Bizim köyde parası olan muhtar

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde devletin malı deniz

Bizim köyde götürene ‘bey’ deriz

Bizim köyde dürüstlere güleriz

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde dama serilir kurut

Bizim köyde ayılar sever armut

Bizim köyde helal-haram deme yut

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyün öküzleri semizdir

Bizim köyde hukuk diyen kerizdir

Bizim köyün düşmanı kerevizdir

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyün keçileri göz süzer

Bizim köyde lafçılar boncuk dizer

Bizim köyde lisanslılar boş gezer

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde herkes sever omuzu

Bizim köyde kulak geçer boynuzu

Bizim köyde kurda yem olur kuzu

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde ‘AB’ilerden korkulur

Bizim köyde tavuk yonmaz kırkılır

Bizim köyde nam paraya takılır

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde keklik sekerek yürür

Bizim köyde avcı bakmadan görür

Bizim köyde itler kervanı sürür

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde borçlu doğar çağalar

Bizim köyde imam ölü kovalar

Bizim köyde kene avucunu yalar

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde ‘görsel kutu’ gamalı

Bizim köyde yollar çapraz damalı

Bizim köyde yetişen genç kamalı

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde tosbağalar ağaçta

Bizim köyde yalakalık revaçta

Bizim köyde zırtapozlar en başta

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde hamamlar göbek taşlı

Bizim köyde timsahın gözü yaşlı

Bizim köyde yöneten çift maaşlı

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde haber ince ulaklı

Bizim köyde solucanlar kulaklı

Bizim köyde mahremiyet dalaklı

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde civciv güzün sayılmaz

Bizim köyün sarhoşları ayılmaz

Bizim köyde kalleşliğe doyulmaz

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde fizik, müzik fark eder

Bizim köyde vosvos cama park eder

Bizim köyün en emini çark eder

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde kapılar kilitlenir

Bizim köyde dedikodu bitlenir

Bizim köyde alavere etlenir

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde Avniler erken yatar

Bizim köyde siyaset yüksek atar

Bizim köyde herkes yalanı yutar

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde seven sever kavuğu

Bizim köyde çiftçi kırar pulluğu

Bizim köyde zindan çeker soluğu

Bizim köyde bize göredir adet.,

Bizim köyde herkes modaya uyar

Bizim köyde tuz sevmez taze hıyar

Bizim köye müneccim verir ayar

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde kış uzundur yaz gelmez

Bizim köyde yansan bile  buz gelmez

Bizim köyde tavuk gider kaz gelmez

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde acır zeytinin dalı

Bizim köyde yola serilir halı

Bizim köyün kefenleri yakalı

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde kelle paça ‘ye kürküm’

Bizim köyde haklılar iki büklüm

Bizim köyde kadı veremez hüküm

Bizim köyde bize göredir adet.

Bizim köyde; ‘hadi!’desem, kan ağlar

Bizim köyde topraktaki can ağlar

Bizim köyde ağaran her tan ağlar

Bizim köyde bize göredir adet.

Yorumlar