2668 Defa Okundu

Hukuklar; İnsanların hayatını düzenleyen,

Dünyaya bakış açısını gösteren sistemlerdir.

Bunu, toplumların inançları ve töreleri belirler.

Bütün medeniyetler de bunun üzerine tanzim edilir.

                ***

Dünya üzerinde iki büyük hukuk sistemi geçerlidir.

Batı hukuku ve İslam hukuku…

Birincisi ve yürürlükte olan Batı hukukudur.

Bu hukukun temelini, Eski Yunan düşüncesi,

Roma hukuku, Hıristiyanlık ve Musevilik teşkil eder.

Bu hukukun özü, fertlerin ve milletlerin menfaati üzerine kurulmuştur.

Bu çıkarların sınırı yoktur.

“Bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler”

Düşüncesi, her şeye hakimdir.

Kişinin nefsinin önü namütenahi açıktır.

“Gücü gücü yetenedir”.

“Kuvvetli daima zayıfı ezer.”

                ***

Bu hukukta; ferdin hakkı gözetilmemiştir.

 Hıristiyanlık ve Musevilik; tahrif edilmiş, bozulmuş,

Kul hakkı,  yani insan hakları,  Allahın yasakları gözetilmemiştir.

Aslında daha çok Romanın istila düşüncesi, bu sistemin  temelini teşkil eder.

Bu hukukta, zina, faiz, kan, kıtal, kıtal, kumar, içki serbesttir.

Hatta teşvik edilmiştir.

Bu hukuk ile Batılılar kanlı Haçlı seferlerini başlatmış,

İstila ettikleri bütün ülke ve toplumları kan gölüne çevirmiştir.

Ancak Türk milleti bunları ters yüz etmiştir.

Dördüncü haçlı seferi ile de Bizans’ı, yani İstanbul’u işgal etmişler,

Bütün halkın canını, malını ve ırzını talan etmişlerdir.

İstanbul’daki bütün zenginlikleri yağma etmişler,

Roma’ya taşımışlardır.

Bizans; tarihinin en büyük zulmünü görmüş,

Bundan dolayı Bizans halkı;

“Sokakta Katolik kardinali göreceğimize,

Türk sarığı görmeyi tercih ederiz” demişlerdir.

Daha sonra bilim,  teknoloji ve silahta üstünlüğü ele geçiren  Batılılar,

Deniz aşırı ülkeleri,   istila etmişler, sömürmüşler;

Girdikleri ülkelerin halkını kılıçla, topla,  tüfekle,

Hatta çiçek hastalığına bulaştırılmış battaniyelerle,

Amerika yerlilerini, Aborjinleri imha etmişlerdir.

70 milyon insanı yok ettikleri hesaplanmıştır.

                ***

İngilizler;  önce Fransız İhtilali ile krallığı kaldırıp Masonlaştırmış,

Sonra Trafalgar ve  Waterloo Savaşları ile,

Fransa ve İspanyaya da boyun eğdirmiş,

Masonluk teşkilatı ile bu ülkeleri kendine bağlamıştır.

Daha sonra da yeniçeri ocağının kaldırılması,

Navarin baskını ile Osmanlı,  savunmasız kalmış,

Akdeniz’deki İngiliz donanması ile Osmanlı padişahını tehdit ederek,

İslam hukukunu kaldırmış,

Osmanlı devlet teşkilatını, Masonlaştırıp faizle borçlandırmış,

Sonra İttihat Terakki ile de Osmanlıyı savaşa sokup yıkmıştır.

Birinci dünya savaşı ile;

Alman Kayzerliği ve Avusturya Macaristan imparatorluğunu,

Komünist devrim ile de Rus çarlığını yok etmiştir.

                ***

Dünyada tek lider, tek teşkilat, tek tüfek  kalan İngilizlere karşı,

Almanlar silahlanıp, 2. Dünya savaşını çıkarınca,

Batı hukuku ile milletler birbirini yemiş,

Siviller, masum ve savunmasız insanlar,

Yani Batı toplumu,  Kendi hukuku ve  silahı ile mahvolmuş,

60 milyon insan katledilmiştir.

Bu savaş İngilizleri zayıflatıp, sömürgelerini kaybedince,

Amerika dünyaya hakim olmuş,

Zaten Masonluk teşkilatı ve Yahudi hakimiyeti ile Amerika,

İngiliz krallığının  hükmü altında idi.

İngiliz krallığı, Yahudi hakimiyeti  ile pentagon ve CIA teşkilatlarına

Bütün yetkilerini devretmiştir.  (devam edecek) 

 

Yorumlar