972 Defa Okundu

Kıymetli okurlarımız.!

İnsan her yerde insan. Her çağda. İnsan; ruh-nefis-çamurdan mürekkep bir varlık. İnsanda Allah dan gelen bir ruh var. İçimizde Musa ile firavun harp halinde. Doğrularda birleşmeliyiz.  İnsan olarak asgarî müştereklerimiz olduğuna inanıyoruz. Biraz gayret yeter. Ama önce ufkun ötesine bakmak, yeni kelime ve kavramlar bulmak gerek.

Batıyı bize anlatırlarken esfel-i safilin (aşağıların aşağısı) kısmını anlattılar. Çözülmüş aileler, eşini kıskanmayan evliler, fiil-i livatalar, eğlenceden başka bir şey bilmeyenler…vb. Hatta millî iradeye zincir vurmak için dahi batılı söylemleri istismar ettiler.

Bir toplumun iyisi de olur kötüsü de. Tıpkı bir ailede, bir mahallede olduğu gibi.

Sokrat’ı incelediğinizde batı’nın farklı yüzünü de görürüz.

Sokrat’ı dinleyelim;

 1. Kendini kutsama
 2. Paraya ve şöhrete düşkün olmak ayıptır
 3. Adaletsizliğin zirvesi; adil olmayıp adil görünmektir. Kişinin kendi işini yapması başkalarının işine karışmaması adalettir
 4. Asker, tüccar değildir
 5. İçi ve dışı uyumsuz olanlar sevilmez
 6. Hiçbir iş kolay değildir. En canlı ve en akil ruh; harici etkilerle en az rahatsız edilen ve en az başkalaştırılandır
 7. Cesur, ölçülü, dindar, cesur, özgür, cömert olun. Sevecen yardımcı olun, saldırgan efendi olmayın
 8. Tesadüfe tesadüf etmedim. Çocuklarınızı paragöz ve kazanmaya düşkün yetiştirmeyin
 9. Soylu amaçlarınız olsun. Bütün gücümle adaleti savunmazsam günah işlemiş olurum
 10. Tüccarlara ve dükkânlara ihtiyacımız var
 11. Güzel şey zordur. Adaletsiz insan her şeyin en fazlasını elde etmeyi ister
 12. Aklı güzel sözlerle besleyip kuvvetlendirin
 13. Olabildiğince dinî törenli evlilikler düzenlemeliyiz. En kutsal evlilikler, en faydalı evlilikler olacaktır
 14. Devlet kurumlarının işleri karışmamalı. Devlette herkesin kendi işini yapması adalettir.
 15. Sürekli baş ağrılarını düşünmek öğrenme, düşünme ve derinleşme yolunda zorluk çıkarır.
 16. Birlik devlet için en büyük nimet. Adalet işlerse kişilerin kavgayı ileri uçlara götürme ihtimali azalır
 17. Babalar savaş cahili olmamalı
 18. İnsan dünyalığını yapmadan önce de ERDEM YOLUNA düşmeli

Görüleceği üzere bize anlatılanlarla gerçekler çok farklı. Bacon, Aristo, Sokrat..gibi sağduyulu batılı mütefekkirleri incelediğinizde farklı şeyler görüyorsunuz. Önemli olan nerden baktığımız. “Bir çocuğun anne sütü emmesi şehvetindendir” diyen Sigmund Freud’u bizlere “İşte batı da felsefe bu” diye anlattılar. Bizlere yıllarca mermer bir heykelin başında bit arattılar. Bir avuç tuz bir fıçı şarabı sirkeye çevirir.

Kalın selametle. Tarih cenk meydanlarından ibaret değildir.

 

Yorumlar