25 °c

ASİMİLASYON ÖZÜMLEME

Erime de diyebiliriz.

Türkçe’de özümleme olarak kullanılıyor.

Büyük bir topluluk içindeki küçük topluluğun eriyip yok olmasıdır.

Tarihin derinliklerinden beri,

Milletler, toplumlar birbiri ile etkileşir.

Birbirinin kültüründen alış veriş yaparlar.

Büyük milletler küçük kavimleri eritir.

Bu gün tarihte gördüğümüz birçok milletler artık yok.

Sümerler, Asurlular. Etiler, Mısırlılar. Eriyip gittiler.

Büyük milletler hala yaşıyor.

Hala kültürü ve milli varlığı devam ediyor.

                ***

Batılı milletler bir yeri işgal edince,

Oradaki toplulukları kendi kültürü içinde asimile eder.

Edemediği milletleri de silah zoru ile yok eder.

Mesela 150 yıl önce Amerika, bütün Kızılderilileri yok etti

Çünkü asimile edemeyeceğini biliyordu.

İspanyollar. İnka ve Aztek medeniyetini ve halkını tümüyle yok ettiler.

İngilizler, Avusturalya da aborjinleri kılıçtan geçirdiler.

Tabii ki Fransızlar da kendi içindeki Brötanları,

Alsaslıları, birçok milletleri de yok ettiler.

Araplar da Sudanlıları, beriberileri, mısırlıları özümlediler.

                 ***

Türk milleti, hiçbir milleti asimile etmedi.

Binlerce yıl fars ülkesi olan İran’ı, Arap dünyasını,

Kafkasları, Balkanları, Sırpları, Romenleri, Arnavutları,  Macarları, yönetti.

Hem de adil şekilde…

Ne Bulgarlara, ne Rumlara, ne Ermenilere kültürel baskı yaptı?

Türk milletinin yönettiği bütün kavimler,

İnançları, dilleri ve kültürleri ile dimdik ayakta kaldı.

Osmanlı çekilince bu topluluklar,

Kültürlerini milli değerlerini tam olarak ayakta buldular.

 Türkler fethettiği yerlerin halklarını asimile etseydi,

Bu gün dünyada çok az millet kalırdı.

                        ***

Türkleri; zeki, çalışkan ve kahraman bir millettir.

Gittikleri toplulukları hep yönettiler.

Ancak bu şerefli millet,

Aynı zamanda mütevazı, alçak gönüllü,

Yumuşak, merhametli, iyi huylu bir topluluktur.

Bir tolum içinde hemen erir yok olur.

Mesela Bulgarlar Türk’tü, fakat Hıristıyan olunca,

Slavlar içinde yok oldu.

Ukrayanalılar da eski Kıpçak Türkleridir.

Birçok Yörük ve Türkmen gruplar da Kürtler içinde asimile oldu.

Mesela Karakeçililer, Badıllılar (beydili) Kürtleşti.

İran’da güney Hazar Türkleri, orta kısımlarda ki Türkler eridi.

Afganistan’da hazaralar, Hindistan’da  Sipahiler,

Bağdat ve Samara Türkleri,

Şam’da, Hama’da, Humus’ta Türk mahalleri, Türkçeyi unuttular.

Şam’ın yarısı, Kahire’nin üçte biri Türk asıllıdır.

Nasır, Mısırda ihtilal yapınca,

Türklerin birbiri ile evlenmesini yasakladı.

Türkçe konuşan kalmadı.

Avrupa’da 3. nesil Türk çocuklarının çoğu Türkçe bilmiyor.

Okullarda Türkçe yasaklandı.

Aile içinde Türk çocukları birbiri ile O ülkenin dilleri ile

Dövüşüp sohbet ediyorlar.

Hiçbir dini milli ve tarihi bilgileri yok.

Almanya’dan gelen bir çocuğa Atatürk kim diye sordum.

Bilmiyorum diye cevap verdi.

Hasılı, Türk milleti başka kavimleri kendi içinde eritmez.

Ama kendisi her milletin içinde asimile olur.

Bunun önüne geçmek,

Türk milletinin milli değerlerini iyi korumak lazımdır.

Türkiye’de bile…

 

YORUM YAZIN

adınız ve soyadınız ile yorum yapabilirsiniz
YAZIYA İLK YORUMU SİZ YAPIN

Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
istiklal.com.tr bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.