3200 Defa Okundu

Günümüzde ehli ilim arasında ekmek dahil hazır gıdayı terk edenler ile terk etmeyip yiyenlerin  ilmî munazaları görülmektedir.

Nefsin havasına tâbi olanlar kabahatını ekabiri dînin pâk isimleri ile örtmeye çalışmaktadırlar.

Filan alimin kitabında cevaz var, ya da filan zat yemiş idi, diye kendilerini dinleyenlerin habis tozlu hazır gidayı yemelerine sebep olmaktadırlar.

☀️☘beyt:
Sual malum cevap malum, nizaya hiç lüzüm yok
Hak rızası aranmazsa nizaya hiç çözüm yok

Haklı ol yenilirim sevine sevine
Haksız isen yeneyim sevile sevile


Nimetin şükrü onu koruyabilmektir, buyuruldu.
Hazinesi olmayan kişi hırsızdan korunmayı niye dert edinsin ! ?  Tüm mesele burda !

Yani ehli ilimden kimileri aman feyzim kesilmesin, diye hazır gıdayı terk etmeyi teşvik ederken, kimileri nûrumu feyzimi koruyayım, diye bir derdi yok ve sadece şanımı koruyayım diye şüpheli gıdanın ibahatını isbat için fetva arayışındalar.

اللهم اهدنا فى من هديت..آمين

Allahım bizi hidayete erenler arasında hidayete erdir.
İslâm aleminin dahilinde müttekîler çoğalsın, ki zahirdeki duşmana takva kuvveti ile darp vurabilen yumruk olsunlar!

Amin diyenleri de muttekîlerden eyle ya Rab!

Hazreti Ömer رضى الله عنه Kudüste ikram edilen peyniri yedi, bizde hazır gıdayı yiyebiliriz, sözü yalnıştır.
Bizim derdimiz içine katılan hinzir- zehir tozlarıdır!
Hazreti Ömer radiyallahu anhın "biz şüpheye düşmemek korkusu ile on helalın dokuzunu terk etmiş idik" kavli meşhürdür.

Ferîdüddin Attâr hazretlerinin meclisinde dahi "Rabıtasız kişinin eşyası
fuyuzâtı ilâhîyi  kesdiği" tezkiretül evliya kitabında zikredildi .
Ayni husus Hilyetül evliyâ tabakatül asfiyâ kitabında dahi görülmektedir.

El- insâf v'el- insâf:
Gafilin eşyası dahi feyzi kesiyorsa, gafilin yaptığı yemek feyzi kesmezmi ? ?

Hallacı Mansur hazretleri muttakî müridinin gönderdiği  pâk  teamını zindan gorevlisi olan  zalimin eliyle geldiği için yemedi. (Tezkiretül evliya)

Yani, salihin  feyzi kesilmesin diye, gafil kişinin eşyasını kullanmaktan sakındılar;
Zalimin getirdiğini helal yemekten sakındılar ve hatta gaflette yapılan lokmayı dahi yemediler!

İmami Rabbânî hazretleri "Kalbi dünyaya bağlı olan kişiden aslandan kaçar gibi kaçınız", buyurdular.

Rabıtası kesik kişinin sohbeti külfet, eşyası hicâb-ı gaflettir, teberrük değildir.

Kendisine feyzi ilâhî nimeti verilen kişiler onu korumakla dertlenir.
Şüpheli gıda yiyen kişilerin ise böyle bir derdi olmaz, çünkü feyizleri kesiktir.

İmamı Rabbanî kuddise sirruhu'l aziz
Zehir gibi acı hakikatı bal gibi yeyipte, yine varmı diyene ne mutlu, buyurdu .

شعر:
وحين الصبح تبدو كالنهار * حقيقة من هويته فى الظلام

Karanlıktaki kişinin kim olduğu sabah olunca gündüz gibi meydana çıkar
(Mektubati şerif. 1/165 )

️beyt:
Gece gızlenen hırsız değilsen meğer
Buğun neden kalbinde  attığım hancer

Dost hanceri ateşten korur kalkan bil
İz rameyte ramellah, atan Rahman bil

Bakın vaiz mutmainne sözünü diyor
Aşikâre hınzır, zehir tozunu yiyorŞimdi ehli sünnet müdâfîsiyim, diyen kişi  din düşmanının ürettiği habis tozlu hazır gıdayı temamiyle terk ederek, alemi islama rehber olmalı
.

Zira asıl müdafe takva iledir!

beyt:
Mumin galip takva ile
Yoksa savaş Mevla ile


فينبغى صرف جميع الهمة فى أتيان أحكام الشريعة وتعظيم أهلها من العلماء والصلحاء والاجتهاد فى ترويجها وإذلال أهل الأهواء والبدع
مكتوبات ١/١٦٥

Bütün gayretimizi ahkâmı şerîyeyi  yerine getirmeye, sulaha ve ulemaya tazim etmeye, Şer'ı şerifi tervic  etmeye (yaymaya) ve bidat  ve heva ehlini zelil kılmaya sarf etmemiz  lazımdır.

Her kişinin hüviyyeti yaptığı işi ile malum olur .
Onun için hakikat ayna gibi ortaya konulur ise,  hem Hak ehlini en iyi tanıtmakla tevkîr ve tazîm becâ edilmiş (yerine getirilmiş),
ve hem de bid'at ve hava ehli ifşa ile izlal edilmiş olur .

Ekmek dahil tüm hazır gıdalar, içinde hınzır tozu olma ihtimali ile şüpheli hükmündedirler.

☘☀️شعر:
سوف ترى إذا انجلى الغبار * أفرس تحتك أم حمار
مكتوابت .1/١٦٥
Yakında görursün gidince gubar
Merkebin atmıdır ve yahud  hımâr

Din duşmanlarının ürettiği hınzır ve zehir tozunun ticaretine zerre kadar desteğimiz olmamalı !

Zira Peygberimizi عليه الصلاة و السلام sevmek duşmanlarına muhalefeti muciptir.

فإن اضطرت الضرورة فرضا إلى الرجوع إليهم ينبغى قضاء تلك الحاجة منهم بكرة واضطرار مثل قضاء الحاجة الإنسانية.
مكتوبات. مكتوب/١٦٥
Faraza,  din düşmanlarına  müracat etmeye bir zaruret olursa, def'i haceti için helaya gitmeye mecbur kalan kişi gibi  süratla ve iztiraren işini görmek ve hızlıca ordan ayrılmak lazımdır.

Geçmişteki hataları düzeltmek firsatı muğtenemdir.

☀️☘beyt:
Peygamber gözüm dedin, toz gubardan ağlar göz
Zerre tozdan korursan, basıretin
sağlar göz


وسّع ميدان تصرف المباحات . (مكتوبات. ٩٦)
Hak teâla kullarına kemâli kereminden dolayı mubahât dairesini olabildiğince çok geniş kıldı .

Yiyeceğimiz helal nimetler çook ve çok,  terk edeceğimiz haramlar ise parmakla sayılacak kadar azdır.
Fakat hınzır tozu , zehirli kimya tozu , alkol özü gibi sayılı habis maddeler katılarak çoğalmakta.
"O kadar çok hazır gıda var, hangisini terk ederiz"diyorlar .

☀️☘beyt:
Taneleri sayılmaz, toz diye terk edilir
Şüpheli çok, tek habis öz diye terk edilir


... ووضع القدم فى خارج دائرة المباح الوسيعة الفضاء
البعيدة الأرجاء
çok geniş olan ve kullanış alanı yayğın mubahâtın dairesinden çıkıpta ayağımızı o dairenin dışına koymak
والوقوع فى المحرمات والمشتبهات
Ve haram ve şüphelilere düşmek
من غاية عدم الإنصاف
çok çok insafsızlıktır.
(Mektubâti şerif.96 mektup)

Ehli ilimden bazıları  şüpheli hazır gıdaya ruhsat delili olarak mektubatı şeriften ibare getirmeye teşebbüs ediyorlar.
Halbu ki görüldiği üzere İmâmı Rabbânî hazretleri ,
Elfu elfin (milyonlarca) helal nimetler varken şüpheli şeyleri yemek nekadar insafsızlık olduğunu beyan buyurmaktalar.

اللهم عافنا فى من عافيت..آمين

Yorumlar