1580 Defa Okundu

Tarih, Çin seddinden , Viyana’ya, Sibirya’dan Hindistan’a,

Ta Afrika içlerine , Dar üs selamdan Timbuktu’ya kadar,

Yüce Türk milletinin şerefini ve başarısını yazıyor.

Firdevsi, Şehnamesinde, Efrasyab (Metehan) ve Turan yurdunun zaferlerini açıklıyor.

Altaylardan çıkıp da Dünyanın her yerine hükmetmek,

Herhalde bazı özellikler ister.

İşte büyük Türk milleti böyle bir millettir.

                ***

Firdevsi , Şehnamesinde Turan ülkesinin  hakanı Efrasyab’dan(Mete han),

Onun başarılarından bahsetmektedir.

Altaylardan çıkıp, Çinlilere setler yaptıran,

Viyana’yı kuşatıp, doğu Avrupa’ya hak ve adalet getiren

Afrika’dan Hindistan’a, kubbeler dizen bir millet, dünyanın en büyük milletidir.

Bu yüce millet, asla,  gidip 70 milyon Kkızılderiliyi öldürmedi.,

Avustralya’ya gidip Aborjinleri yok etmedi.

Kendi idaresindeki hiçbir milletin  diline, dinine ve kültürüne dokunmadı.

Bugün milletlerin varlığını Türkler korudu.

                ***

Ama ne yazık ki, son 180 yıldır, Türk devletini işgal eden İngilizler,

 Masonlar yoluyla bu millete aşağılık duygusu aşıladılar.

Bu bakımdan bazı kişilerde  gavurlara karşı bu duygu oluştu.

Şimdi medyada bakıyorum da  Türk milletinin başarısını küçümseyen,

Yazılarında  videolarında bu milletin  kıyafetine, yaşayışına saldıran aşağılık kimseler var.

Biz de kolejlerde, hatta ana okullarında bile süphanekeyi bellemeden,

İngilizce eğitim almış yavrularımız var.

***

İlerde bu çocuklar,

Emperyalistlere özenecekler,

Onların markasını kazık yediği halde giyecekler,

Onlara benzemeye çalışacaklar.

Hep onlara özenecekler.

Ruhen yarı köle hale gelecekler.

Bunların devlet yönettiğini düşünün, her alanda onların menfaatlerini koruyacaklar.

Hasılı, bu millete, yeniden kendini hatırlatmak,

İslam’ın verdiği Allaha güvenmek ve umutlanmanın yanında,

Allah’ın sevdiğini sevmek, sevmediğini de sevmemek,

İbadetini yapacaklar.

Kendi milletine ve kültürüne, töresine,

Kendine güvenmesini bilecek.

Devlet yönetirken de emperyalistlerin boyunduruğundan kurtulup,

İlimde teknikte onlarla yarışacaktır.

Hatta silah yapımında onları geçecek,

Siyasette ve askeriyede de en üste çıkacaktır.

İnşallah o günler yakındır.

 

Yorumlar