1196 Defa Okundu

“Arama Konferansı yeni anayasada ciddi bir zemin olabilir” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın toplumsal mutabata verdiği önemi göstermesi bakımından önemli bir çalışma metodolojisine dikkat çekmektedir.

Zira “Arama Konferansı” ortak akıl yaratmayı amaçlayan katılımlı bir planlama metodolojisidir. Arama Konferansı Fred Emery tarafından sistem düşünüşü ve grup dinamiği teorilerine dayandırılarak kurulmuş bir metodolojidir.

Arama Konferansını; modern demokrasilerde sıklıkla kullanılmaya başlayan bu tekniği kısaca tarif edecek olursak; Ortak görüş oluşturmayı, ortak sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan bir çalışma düzenidir. Klasik olmayan konferans düzeni içinde, ortak akıl aramak üzere iddia sahipleri 2-3 gün süre ile bir araya getirir. İddia sahipleri, konu ile ilgili, o konuda çalışıp bir tecrübe kazanmış ve bilgi birikimi olan kişilerdir. Aranan şey ortak akıldır.

Katılımcıların birbirlerini ikna ederek geliştirecekleri ortak akıl arama konferansının her aşamasında aranır ve bulunur. Klasik konferans düzenlerinde bir veya birkaç kişi çıkıp belirli konuları anlatır ve geri kalanlar dinler; Arama Konferansında ise, tam tersine, katılanların tamamı bir düzen içinde konuşarak bir sonuca ulaşır.

Arama Konferansının amacı, normal olarak direkt ilişkide bulunmayan kişileri bir araya getirip, onları katılımlı bir tasarım ve problem çözme süreci içine sokmasıdır. Toplantı, büyük gruptan küçük gruplara bölünerek, organik bir şekilde, konferans görevini bitirinceye kadar çalışır.

Konferansın sonuca götürülmesinde bir yürütücü bulunur. Yürütücü tartışmanın içeriğine karışmaz ve içerik ile ilgili özel uzman olması gerekmez. Yürütücünün rolü süreci yönetmektir.

Türkiye’de şu an toplumun her kesiminde Yeni Anayasa yapılmalıdır düşüncesi genel kabul görmekte ancak bu yeni anayasanın metodolojisi ve içeriği konusunda her kafadan bir ses çıkmaktadır. Toplumsal uzlaşma metni diyebileceğimiz Anayasa’nın hem yapım metodolojisi (usul yönünden) hem de içerik itibarıyla değerlendirilmesi demokratik anlamda en geniş kabulün sağlanması için Arama Konferansı önemli bir çalışma metodolojisi sunabilir.

Bu anlamda önce Yeni Anayasa’nın yapım tekniği sonra da temel maddeleri üzerine konunun uzman ve taraflarının birden fazla Arama Konferansı’nda konuları ele almaları faydalı olacaktır. Ancak bu noktada toplumsal mutabakatı güçlendirmek amacıyla sıklıkla kamuoyu araştırmaları ve varılan sonuçların toplumsal algıları güçlendirici zeminlerde değerlendirilmesi önemlidir.

Şu an MAK DANIŞMANLIK olarak; ABD’de hem seçim çalışmalarını yerinde gözlemlemek, seçim öncesi modern kamuoyu araştırma teknikleri konusunda kurumsal tecrübemizi artırmak hem de ABD’li siyaset bilimcileri ve akademisyenlerle BAŞKANLIK SİSTEMİ’nin farklı avantaj / dezavantajlarını değerlendirmek üzere bulunuyorum.

Burada “Arama Konferansı” çok çeşitli sorunlarda ve kurumlarda Amerika, Kanada, Avustralya, İngiltere ve Norveç gibi ülkelerde son 20 yıldır kullanılmaktadır.

Yorumlar