608 Defa Okundu

Hataygezimizin Antakya aşamasınageldik.

Bugünülkemizintarihbakımından en zenginşehirlerindenolanAntakya'yıdolaştık.

Antakya, doğalvetarihigüzellikleriyegörülmesigerekenbirşehrimiz.Şehir, İskenderun körfeziveetrafındakidenizdenyararlanmasayesindebirçoketkinliğibiraradayaşatmaktadır.Biryandandeniziklimi, öteyandanAmanosveHabibiNecardağlarındanesenesintiyledağikliminibiraradayaşabilirsiniz.

Tarihi

Antakya kimirivayetleregöredünyanınkuruluna ilk 4 şehirlerindenbirisidir.FakatbuşehrikuranveisminiverenBüyükİskender'inkomutanlarındanolan l. Seleukosolmuştur.Seleukos, burayababasınınismiolanAntiochus’unadınıverdivedevletininbaşkentiyaptı.

"lzgara plan" olaraktanımlananveXenariustarafındançizilenkentplanındasokaklarkışıngüneşigörecek, yazınise; AsiVadisi´ndengelenrüzgarıalacakşekildedüzenlenmiştir. Lazkiye’ninplanının da aynıolmasınedeniyle Antakya veLazkiyeuzunsüre "kardeş" veyaikizkentler" olaraktanımlandı.İmparatorluğunbaşkentiolan Antakya, zamanladünyaçapındaönemlibirticaretvesanayimerkezioldu.

Kent, her biriayrısurlarlaçevrilidörtmahalledenmeydanageldiğiiçinAntakya´yı "tetrapolis" (dördüzşehir) olaraknitelemiştir:

Dahasonra Part, Sasani, Bizans, AbbasiTolunoğulları, Aksitler, Hamdanogulları, Selçuklu, HaçlıveMemlukegemenliklerinegirmiştir. ŞehirYavuz Sultan Selim’inMısırSeferisırasındaOsmanlıegemenliğine geçmiştir.1937′de bağımsızHatayDevleti kurulmuş,1939′da HatayTürkiyeCumhuriyeti’nebağlanmıştır.

Yorumlar