300 Defa Okundu

Bugün dünyada gelişmiş, az gelişmiş ve geri kalmış birçok ülke bulunmaktadır. Ülkelerin gelişmişlikleri, ekonomik durumlarıyla ölçülür. İktisatta bir kural vardır.

Bir ekonominin, konumunun iyileşmesi başka, ekonomilerin durumlarının kötüleşmesi ile mümkündür. Amerika emperyalizmi gelişmekte olan ülkelere verdiği paralara karşılık büyük çıkar elde etmenin yanı sıra, bazı koşulları kabullenmeyi de şart koşar. Bu koşullardan bazıları:

1) Verilen borç, ülkedeki Amerikan sermayesi ile rekabete yol açabilecek alanlarda kullanılamaz.

2) Karşılığı dolarla ödenir.

3) Borcu olan ülke, yarattığı gelir ile Amerikan mallarının ithalini yapmak durumundadır.

Sömürülen mazlum milletlerin topraklarına ayak bastıklarında, kendi değer ölçülerini, dinlerini de beraberlerinde getirmişlerdir. Geri kalmış ülkelerin önemli doğal kaynakları ve ekonomisi temel direkleri yabancı şirketlerinin eline geçer. Şimdi, bu durumdan nasıl kurtulmamız lazım?

Zaman zaman ileri kapitalist ülkelerde ve Amerika’da ekonomik kriz ve işsizlik sorunları doğmaktadır. Bunun nedeni gelişmekte olan ülkelerdeki gelişme, büyümeden kaynaklanmaktadır. Diğer bir deyişle, gelişmekte olan ülke ekonomileri, ne kadar iyi gelişir, iyi olursa, emperyalist ülkenin ekonomileri o oranda kötüleşecektir.

Gelişmekte olan ülke ekonomileri, ne kadar çok gelişirse, bu gelişmeden, elde edilen nimet, eşit oranda paylaşıldığı takdirde, bu ülkelerdeki refah düzeyi ve eğitim düzeyi de o oranda gelişecektir.

Amerika emperyalizmine karşı verilecek mücadele, sadece eşitlikçi özgürlükçü sömürüsüz ve baskının olmadığı, insanın tüm potansiyel yeteneklerinin filizlenip gelişmesine uygun koşulların yaratıldığı bu toplumsal düzen amacı ile sınırlı değildir. Ya akıl almaz gidişe karşı durmak sömürü düzeninin yarattığı sonuçlar ve olumsuzluklarla kıyasıya mücadele etmek ya da kendini ve çevresini aldatmak ama sonuçta toptan aldanmak anlamına gelen mevcut düzende ve yozlaşmış ilişkiler ortamında kendi durumunu düzeltmek için boşuna debelenip durmak…

Bu yüzden emperyalizme karşı verilecek mücadele sadece insanlık onurunu kurtarmanın değil, insanlığın geleceğini güvence altına almanın da yegane yoludur. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!

 Saygılarımla,

Yorumlar