1344 Defa Okundu

“Aklen ve kalben bir ayrışma yaşadığını” söyleyerek Ak Parti’den istifa eden Ali Babacan: “Türkiye’nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Her konuda beyaz sayfalarla işe başlamak gerekmektedir” sözü ile niyetinin yeni bir siyasi hareket olduğunu ilan etmişti.

Kuruluşu birkaç kez ertelenen partinin: “Ülkemizin ihtiyaçlarının ve sorunlarının alanında uzman kişi ve kuruluşlarla beraber doğru tespit edilmesi, bunlara en kısa sürede çözüm üretecek kadroların ve politikaların belirlenmesi, partinin ilke ve değerlerini güvence altında tutacak, kurumsal yapısının sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayacak…” çalışmalar olarak açıklanmıştı gecikmenin gerekçesi.

Ali Babacan ekonomiden anlayan, sakin, polemikten uzak, üslubu makul… İslam dünyasını dışlamayan, batıdan da uzaklaşmayan bir eksende hareket edeceği az çok tahmin ediliyor. Babacan orijinal, taklit olmayan, özgün ve otantik bir liderlik sergileyebilirse tüm kesimlerden teveccüh görür ve bu yeni oluşum kendini merkezde konumlandırabilir.

Her ne kadar  “Tek adam partisi” veya “Lider partisi” görünümlü değil, liyakat ve kariyer sahibi bir ekip partisi olarak lanse etmiş olsalar da kendilerini, otantik lider özelliği şart. Kaldı ki ülkemizin karizmatik liderlerden ziyade otantik lider ve yeni oluşumlara ihtiyacı var.

Peki, nedir otantik lider?

Küreselleşme, rekabet, sermaye hareketleri ve bilgi yönetimi liderlerin bilgi sahibi ve strateji kabiliyetine sahip olmalarını ortaya çıkarmıştır. Net söylemek gerekirse: “Biat kültürü değil, bilgi kültürü.”

Bu bağlamda otantik lider: “Kendi düşünceleri, davranışları ve diğerleri tarafından nasıl algılandıklarının farkında olan, kendilerinin ve diğerlerinin değerleri, ahlaki bakış açıları, bilgileri ve güçlü yönlerini bilen; içinde bulundukları ortamı tanıyan, kendine güvenen, umudu olan, iyimser, sorunların çabuk üstesinden gelebilen ahlaklı bireylerdir.”

Otantik liderlerin özellikleri ise:

-Topluma hizmet vermeyi ilke edinirler.

-Kimseyi taklit etmezler kendilerine özgüdürler.

-Kişisel çıkarlardan çok toplum çıkarlarını düşünürler.

-Statü onlar için çok önemli değildir.

-Otantik liderlik özelliği doğuştan değil, sonradan geliştirilebilir.

-Güçlü bir kurum kültürü ve sosyal kültürlerde nasıl kabul edileceklerini ve köklü bir değişim için hangi kültürden yararlanacaklarını bilirler.

-Akıllarını kullanırlar ancak vicdan duyguları da davranışlarında baskın rol oynar.

Son dönemlerde genel manada liderliğin, parti içi demokrasinin, otoritenin, ahlaki ve etik değerlerin, kişisel çıkarların tartışıldığı bir ortamda siyasi bir liderde olması gereken özelliklere de bir göz atmakta fayda var.

-En az bir yabancı dil bilmesi ve ikili ilişkilere açık olması,

-Göreve ehil olduğuna dair başarılı bir geçmişinin olması,

-Dürüst ve düzgün karakteri ile tanınmış olması,

-Örnek bir aile yaşamına sahip olması,

-Yalandan uzak ve sözüne güvenilir olması,

-Otorite gücünü zor kullanmaktan değil halktan alması,

-Milletin manevi değerlerine bağlı ve saygılı olması,

-Kişisel hırstan uzak durması, koltuk düşkünü olmayıp, zamanı gelince hizmet bayrağını başkalarına devretme konusunda anlayış göstermesi,

Uzun lafın kısası;

Un var, şeker var!

Ekonomik dengelerin alt üst olduğu bir ortamda…

Şimdi helva zamanı…

Hadi hayırlısı…

 

Yorumlar