Akıllı, disiplinli ve makul çalışma üzerine duracağımız bir seriye başlamıştım son yazımda. Derinleşelim. Çabalarımızın işe yaraması için, kayda değer başarı sağlaması için akıllı, disiplinli ve makul olması gerekiyor.

Akıllı kavramının en kritik unsurlarından birisi, çıkarımıza uygunluk. Bir çaba içindeysek, elde etmeye çalıştığımız sonucun çıkarlarımıza uygun olması gerekir. Çıkarcı olmak, bir insanın en doğal özelliklerindendir. Belki bazılarımızın kulağına aykırı gelecek bu ifade. Ne de olsa çıkarcılığı kötü bir şey olarak anlatan kişileri çok duyduk. Oysa burada bahsettiğimiz akıllı çıkarcılık.

Akıllı çıkarcılık, kısa, orta ve uzun vadede çıkarımıza olan şeyleri bilip gözetebilmek demektir. İçinde yaşadığımız topluma zarar vererek bize fayda sağlayan bir şey çıkarımıza değildir. Manevi değerlerimize aykırı olarak maddi bir avantaj sağlayan bir şey çıkarımıza değildir. Manevi haz verirken başka yönlerden bize kalıcı zararlar veren bir şey çıkarımıza değildir. Bizi çok severek de olsa, iyiliğimizi isteyerek de olsa bize bir şeyler dayatan bir kişinin dayattığı şey, eğer kendi kendimize düşünmemize ve gelişmemize engel oluyorsa, sonucu faydalı olsa bile gerçek anlamda çıkarımıza değildir.

Bir çaba harcarken akıllı, disiplinli ve makul olacaksak, ilk yapmamız gereken şeylerden biri bu çabanın ve bu çabayla elde etmeye çalıştığımız sonucun çıkarımıza olup olmadığını düşünmektir.

  • Çok yoğun ve iyi düşünülmemiş çabalarla elde edeceğiniz bir üniversite bölümü çıkarınıza olmayabilir.
  • Senelerinizi gömdüğünüz bir mesaide elde ettiğiniz başarılar her zaman çıkarınıza olmayabilir.
  • Toplumsal çevrenizdeki insanlara karşı kendinizi üstün hissettirecek maddi kazanımlar çıkarınıza olmayabilir.

Bunları otomatik davranışla yapmaktansa durup gerçekten akıllı çıkarınıza uygun olup olmadıklarına bakmak, hayata bakışınızı değiştirebilir.

Yorumlar