988 Defa Okundu

Allah insana, adına akıl dediğimiz bir büyük nimet vermiş. Niçin vermiş? Düşünmesi için, sorması, sorgulaması için… Niçin vermiş? Öğrenmesi, bilmesi, denetleme ve yargılaması için… Niçin vermiş? Doğruyu yanlıştan; iyiyi kötüden; faydalıyı zararlıdan ayırması için vermiş. Sonra da İnsanlar doğru yolu bulsunlar, doğruda kalıp doğru yürüsünler diye kitaplar indirmiş. Bitmemiş, Kuranı Kerim’in tam 76 ayeti ile de aklın önemini ve doğru kullanılmasını öğütlemiş.

Mesela; Bakara Suresi, 171. ayeti: “İnkâr edenlerin örneği, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyip (duyduğu veya bağırdığı şeyin anlamını bilmeyen ve sürekli) haykıran (bir hayvan)ın örneği gibidir. Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bundan dolayı akıl erdiremezler.”, diyor.

Mesela; Al-i İmran Suresi, 190. ayeti: “Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün art arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır.” ,diyor.

Mesela; Maide Suresi, 100. ayeti: “De ki murdar ile temiz -murdarın çokluğu hoşuna gitse de- bir olmaz. Ey temiz akıl sahipleri, Allah'tan korkup-sakının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz.”, diyor.

Mesela; Enfal Suresi, 22. ayet: “Gerçek şu ki, Allah Katında, yerde debelenenlerin en kötüsü, (bir türlü) akıl erdirmez olan sağırlar ve dilsizlerdir.”, diyor.

Mesela, Ra'd Suresi, 19. ayet: “Peki, sana Rabbinden indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen kişi, o görmeyen (a'ma) gibi midir? Ancak temiz akıl sahipleri öğüt alıp-düşünebilirler.”, diyor.

Mesela, Enbiya Suresi, 10. ayet: “Ant olsun, size (bütün durumlarınızı kapsayan) zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik. Yine de akıllanmayacak mısınız?”, diyor.

Mesela, Furkan Suresi, “44. ayet: Yoksa sen, onların çoğunu (söz) işitir ya da aklını kullanır mı sayıyorsun? Onlar, ancak hayvanlar gibidirler; hayır, onlar yol bakımından daha şaşkın (ve aşağı)’dırlar .”, diyor.

Mesela, Yasin Suresi, 62. ayet: “Ant olsun o, sizden birçok insan-neslini saptırmıştı. Yine de aklınızı kullanmıyor muydunuz?”, diye insana öğüt veriyor.

Mesela, Sad Suresi, 29. ayet: “( Kuran,) Ayetlerini, iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir Kitap'tır.”, diyor.

Mesela, Zümer Suresi, 18. ayet: “Ki onlar, sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar, temiz akıl sahipleridir.”, diyor.

Mesela, Mülk Suresi, 10. ayet “Ve derler ki: Eğer dinlemiş olsaydık ya da aklımızı kullanmış olsaydık, cehennemlikler arasında olmazdık.” , diyor.

Peki, insana doğru yolu gösteren aklın en büyük nimet, en büyük kazanç olduğunu söyleyen Hz. Muhammed(s.a.s)  ne diyor: “Hiç kimse kendisini hidayete götürecek ya da tehlikeden alıkoyacak akıldan daha faziletli bir şey kazanmamıştır.”

İslam, akıl ve mantık dinidir. İslam, akıl sahiplerini muhatap alır. Onun içindir ki akıl hastalarına ve buluğ çağına erişmemiş çocuklara sorumluluk yüklemez. “Aklı olmayanın dini de yoktur” sözü de bunu doğrular. Bizler; aklı güç, Kuranı Kerimi de delil olarak aldığımızda çözemeyeceğimiz hiçbir mesele kalmaz. Biz insanlar için akıl; güvenin, huzurun ve mutluluğun anahtarıdır. Yeter ki onu yaradılış amacına uygun ve doğru olarak kullanalım. Dünyada ve uhrevi hayatta bizi kurtuluşa götürecek en büyük sermaye akıldır.

Aklı kullanmama en büyük gaflettir, akla ihanettir. Unutmayalım ki çekilen her acının altında aklımızı iyi kullanamamanın gerçeği yatar. Hele de halkının çoğunluğu, okuma özürlü, TV bağımlısı ve aklını kiraya verme oranının yüksek olduğu ülkelerde; çıkar odaklı kirli akıl sahipleri bir de medyayı ellerine geçirmişlerse vay o ülkenin ahvaline vay haline! Vah ki ne vah o ülkenin istiklal ve istikbaline!

Yorumlar