696 Defa Okundu

Sur içi'nin manevi sultanlarını heyecan içinde keşf etmeye devam ediyoruz. Hayatı hakkında az malumat sahibi olunsada türbesi ve tekkesindeki huzuru deruni bir şekilde hissedeceğiniz bir hazrete yolumuz çıkıyor şimdi.

 ( Hazreti Ahmedü’l-Buhârî Efendi, Emîr Ahmed Buhârî, Emîr Buhârî )

İstanbul’da İki aynı isimli “Emîr Buhârî ”bulunmaktadır:

İstanbul’daki biri Fâtih-Malta’da (Fâtih Câmii yakınında), diğeri Fâtih-Unkapanı’nda olmak üzere iki Emîr Ahmed Buhârî Türbesi bulunmaktadır. Cibâli’de medfûn olan Ahmed Buhârî Hazretleri (k.s.) çoğu kez Fâtih-Malta’daki Emir Buhâri Câmii bahçesindeki türbesinde medfûn olan Emîr Ahmed Buhârî Hazretleri (vefât: hicri 922/ miladi 1516) ile karıştırılmaktadır.

Tekkeye adını veren Nakşibendî şeyhi Ahmed Buhârî (vefât hicri 994/ miladi 1586), Buhara’dan İstanbul’a gelerek Unkapanı’nda Üsküplü caddesiyle Yeşil Tulumbalı sokağının kavşağında bulunan bir evde ikâmet etmiş, vefâtından sonra Pâdişâh Sultân III. Murâd tarafından kabrinin üzerine bir türbe inşâ ettirilmiş, ancak türbe zamanla ortadan kalkarak yerine evler yapılmıştır. Tekkenin son şeyhi Ali Fakrî Efendi, Ahmed Buhârî’nin II. Mahmûd’un rüyâsına girerek kendisini bu durumdan kurtarmasını istediğini, pâdişâhın da ulemâdan ve Nakşibendî şeyhlerinden Mustafâ Mısrî Efendi’ye şeyhin mezarını bulmasını irâde ettiğini, Mustafâ Mısrî Efendi’nin mezarı keşfen bulduğunu, pâdişâhın emriyle evlerin yıkılarak yerine bir türbe ve tekke inşâ edildiğini söyler.

Tekkenin Şeyhleri:

Tekkeye ilk olarak Mustafâ Mısrî Efendi (vefât hichri 1237/ miladi 1822) şeyh tayin edilmiş, vefatından sonra yerine Kıbrıslı Şeyh Hasan Hilmi Efendi (vefât hicri 1248/ miladi 1832) geçmiştir. Üsküdarlı Ali Behçet Efendi’nin halifesi ve Hasan Hilmi Efendinin damadı Rıfkı Efendi döneminde 1836 yılında tekke binâlarına bazı ilâveler yapılmıştır. Rıfkı Efendi’nin vefatı üzerine (vefât hicri 1271/miladi 1855) Beşiktaş’taki Yahyâ Efendi Dergâhı türbedârı Şeyh Mahmûd Efendi seccadenişin olmuş, vefâtından (1291/1874) sonra yerine oğlu Ali Efendi (vefât hicri 1294/ miladi 1877) tayin edilmiştir. Tekkenin son şeyhi Ali Fakrî Efendi (vefât 1928), 1877’den tekkelerin kapatıldığı 1925 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür.

Yorumlar