3988 Defa Okundu

Yazımızın önceki bölümünde “Ahir Zaman Fitneleri” içinde en çok dine, imana yönelik faaliyetlerin olduğunu açıklamaya çalışmıştım.

Günümüzde Müslümanların bir çok fitneyle karşı karşıya olduğu açıkça görülmekle birlikte çok dikkat çekici ve çok yoğun olarak yaşanan fitnelerden biri de “Giyinik Çıplaklık” fitnesidir.

Efendimizin(sav)’in “Giyinik Çıplaklıkla” ilgili Hadisi Şerifini biliyordum; ancak, “Ahir Zaman Fitnesi” içinde yer aldığını bilmiyordum.

         Cahiliye dönemindeki açık saçıklığın, ümmetin sonunda da olacağını belirten Rasûlullah Efendimiz(sav); bir gün Medine’de sabah namazı vaktinde endişeyle-heyecanla uyanmış: “Dünyada nice giyinmiş kadınlar vardır. Ahirette çıplaktırlar” (Buhari, Sahih, VIII, 90; İbn Mâce, Sünen,II, 1326) buyurmuştur.

Böylece Rasûl-i Ekrem(sav) dünyanın sonunda ve ümmetin sonlarında, İslâm kadınlarının dünyada giyinik oldukları halde, İslami tarzda giyinmedikleri, bazı yerlerini açtıkları, şeffaf ve dar giyindikleri için ahiret nokta-i nazarından açık olduklarını ve açıklıklarının cezasını göreceklerini buyurmuştur.

-Peygamber Efendimizin (sav) tarif ettiği ve lanetlediği “Giyinik Çıplaklık” durumu bugün ülkemizde yoğun olarak yaşanmakta mıdır, yaşanmamakta mıdır?

Çok acı ama, örtünmenin yozlaşması ile beraber, utanma da ortadan kalkmıştır. Sokakta, parkta, pazarda hemen hemen her yerde, bir Müslüman kadına, kıza yakışmayan davranışları görmekteyiz.

     – Sarmaş dolaş haller, hoş olmayan davranışlar, ağızda sigara, daha neler neler!...

-Çok söze gerek yok; fitne var mı, yok mu kararını siz veriniz!

Yine, fitne döneminde Efendimiz(sav); “Benden sonra kimisi kimisinin boynunu vuran kafirler olarak dinden dönmeyin” (Buhari, Sahih, VIII, 91) buyurup, kendinden sonra cahiliye devri örf ve âdetlerine, içki, kumar, faiz, puta tapma, fısk ve büyük günahlara dönmemeyi emrettiği gibi, dinden geri dönme hususunda da ümmeti uyarmış, İslam cemiyetlerinde dinden dönmelerin” olacağına da işaret etmiştir.

-Allah aşkına söyleyin Efendimizin(sav) yukarıda buyurdukları yoğun olarak yaşanmıyor mu?

Dinden dönülüyor; cahiliye adetleri yoğun olarak yaşanıyor; içki, kumar, faiz, zina gibi büyük günahlar aleni işleniyor.

Çok uzatmaya gerek yok; tarif edilen “Ahir Zaman Fitnesinin” yaşanacağı devirde olacak olanlar bugün itibariyle açık ve net olarak yaşanmaktadır.

-Fitne zamanı ne yapılmalı?

Efendimiz(sav); “ümmetinin gittikçe bozulacağını, fakat cahiliye devrinden sonra İslâm’ın geldiği gibi, her şerrin arkasından hayrın geleceğini belirtmiş; bozulmanın, çürümenin içten olacağını da haber vermiştir. Bozulanlar Müslümanlar içinden, onların kavim, kabile ve toplumundan olacaktır. O zamanlar Müslümanların da cemaatleri ve bunların önderleri olacak, bunlar bozulmaya, fesada karşı mücadele edeceklerdir. Durum daha kötüye gider de Müslüman kendisine yol gösterici bir imam (emir-önder-lider) bulamaz, cemaat ve imam olmazsa, böyle bir zamanda toplum içinde olmamayı, bozulan topluma karışmamayı” tavsiye buyurmaktadır. 

        Yüce Rabb’imiz, “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Ali İmran/104) buyurduğu topluluk içinde bulunmaya çalışılmalıdır.

         Bu topluluğun en temel özelliği Ehli Sünnet Akidesine sıkı sıkı bağlı olmalarıdır. Böyle bir topluluk içerisinde bulunmamız bugün itibariyle zaruret halini almış durumdadır. Böyle bir topluluğu bulmak çok kolay olup kafamızı kaldırmamız yeterli olacaktır. Göremeyenlere özelden yardımda bulunulabilir.

Birey olarak hiçbir şeye gücümüz yetmiyor, başkada çaremiz yok ise fitne ateşinden kurtulmak için Efendimiz(sav)’in; “Fitne zamanında evinizde oturun, günahlarınıza tövbe edin, dilinizi tutun, kendi işinize bakın, başkalarının işine karışmayın!” (Nesai, Ebu Davud) buyurduğu gibi hareket etmeliyiz.

En önemlisi de Ehli Sünnet Vel Cemaat dışı her türlü oluşum ve hoca tiplemeli adamlardan uzak durulmalı, dinlenilmemeli, izlenilmemelidir.

Bunlar fitnenin şeytanları olup Allah(cc)’a ibadet ve diğer salih amelleri gereği gibi yerine getirmekten uzaklaştırırlar.

Şeytandan bir kaçarsanız bunlardan bin kaçmalısınız.

 

Yorumlar