3704 Defa Okundu

Yazımın başında şunu ifade etmek isterim ki, ben alim biri olmadığım gibi kendisine ilham olunacak maneviyat ehli bir zatta değilim. Allah(cc)’ın Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker” emri mucibince edindiği bilgileri paylaşarak vazifesini yerine getirmeye çalışan asgari düzeyde bir Müslümanım.

-Sonsuz kere Elhamdülillah, Müslümanım!

“Ahir Zaman Fitneleri” ile ilgili edindiğim bilgileri de günümüzle ilişkilendirerek değerlendirmelerde bulunuyorum. En doğrusunu Yüce Rabb’im bilir. Yapabileceğim her türlü hatalı değerlendirmeden Allah(cc)’a sığınırım. Niyetim, Allah(cc)’ın rızasını kazanmaktır.

-Niyet hayır; inşallah akıbet de hayır olur!

“Ahir Zaman Fitnesi” ile ilgili yaptığım araştırmalarda bir çok dikkat çeken hususlara rastladım. Konuyla ilgili açıklamalardan bir kaçını fazla yorum katmadan paylaşmak istedim. Fitne ile ilgili açıklamalar kısaca şöyle yapılmaktadır:

Fitne sözlükte, deneme ve imtihana tabi tutmak, sınamak, maddi ve manevi sıkıntı, üzüntü, bela ve felaketle imtihan etme gibi anlamlara gelir. 

Bunların dışında Kur'an-ı Kerim’de bela ve musibet, şiddet ve imtihan manasına kullanılmaktadır.

Dini olarak: "Allah Teâlâ’dan imtihan için gelen bela, musibet, azap ve buna benzer nefsin hoşlanmadığı şeylere fitne denir. Ayrıca kullardan gelen zulümlere de fitne denmiştir.

Kısaca, insanı günaha sürükleyen, dünyevileştiren ve uhrevileşmekten uzaklaştıran her ne varsa hepsi fitnedir. Fitne insanı ve toplumu felakete götürür. 

Muhammed Hadimi Hazretleri fitnenin yetmişten fazla çeşidi olduğunu açıklayarak fitnenin haram olduğunu; Kur’an-ı Kerim’de dinden saptırmak için fitne çıkaranların cehenneme atılacağını ve fitne çıkarmanın adam öldürmekten daha kötü olduğunu ve Hadis-i Şeriflerde fitne çıkarana Allah(cc)’ın lanet edeceğini, buyurmaktadır. (Berika)

Ahir Zaman fitnelerinden bir kaçı şunlardır:

1-İmam Esaslarını ortadan kaldırmaya yönelik fitneler. 

Ahir zamanda en tehlikeye giren husus iman esaslarıdır. Azılı İslam düşmanlarının en büyük tahribatı, doğrudan Kur’an’a ve iman esaslarına yöneliktir.

Günümüz fitnelerinin en çok dine, imana, itikada, mezhebe yönelik olduğunu görmekteyiz. Buna mukabil Müslümanlar fitnelere karşı dikkatli olmaları gerekirken maalesef iç ve dış mihrakların oyununa gelerek fitneye alet olmaktadırlar.

Bu mihraklar, İslam alimlerinin itibarsızlaştırılmasından, sünnet tanımamazlığa hatta Ayeti Kerimeleri inkara kadar bir çok faaliyetin içindedirler. Hepimiz bu adamlara çevremizde, televizyonlarda sıkça rastlamaktayız. Bu faaliyetlerin tamamı “İMAN”ı bozmaya yönelik çalışmalardır. Bunların büyük çoğunluğunun arkasında İslam düşmanlarının olduğunu görmemek için kör olmak gerekir.

Fitneye karşı mücadele etmesi gereken şahıs, kurum ve kuruşlar yeterli mücadeleyi vermedikleri gibi çok da duyarlı değiller. 

-İmanı bozmaya dönük çalışmalarının neticesinde başarılı olmuşlar mıdır?

Acı ama gerçek; çok başarılı olmuşlar ve olmaya devam etmektedirler. Eğer ülkemizde her geçen gün Deist, Ateist ve inançsızlar belirgin düzeyde artış gösteriyorsa bu büyük başarıdır.

 Bir insan için “imansızlıktan” büyük bir felaket olamaz.  Dünyanın yerle bir olması, gök kubbenin çökmesi bile kişi için imansızlık felaketinin yanında felaket bile değildir.  Bu büyük felaket yoğun olarak yaşanıyorsa bir fitne var, demektir.

İman; Allah(cc)’ın bir olduğuna, başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammet(sav)’in Allah(cc) kulu ve resulü olduğuna  ve getirdiklerinin tamamına inanmakla vücut bulur.

“Dinler Arası Diyalog” ve “Ilımlı İslam” eksenli faaliyetlerle iman esaslarını yok etmeye çalıştılar ve maalesef bir çok İslam alimi denen isimlerinin önünde prof. yazan adamları kullandılar. Bunların kim olduğunu  azıcık araştırmayla görebiliriz.

-“Lailaheillallah” yeterli görülüp Peygamber Efendimiz(sav)’i kelime-i tevhitten çıkarma faaliyetlerine girmediler mi?

-Hıristiyan ve Yahudilerinde cennete gireceğini söylemediler mi?

-Müslüman bir kadınla Hıristiyan bir erkeği evlendirmediler mi?

 Bir insan Müslüman olmadan Hıristiyanlar, Yahudiler cennete girecek derse Allah(cc) korusun imanını kaybeder. Müslüman olmadan ve Müslüman ölmeden cennete girilemez.  Çünkü Allah(cc) indinde tek din İSLAM’dır.

Bir Müslüman kadının gayri Müslim biriyle evlenmesi Müslüman kadını İslam’dan çıkarır. Yaşanan bu durumu makul ve meşru görmekte Müslümanı İslam’dan çıkarır. Siz karar verin.

-Yukarıdaki açıklamalara göre fitne var mı yok mu?

         Yazının ikinci bölümü yarın inşallah.

 

 

 

Yorumlar