1628 Defa Okundu

Türkiye’den lider olur mu? Neden olmasın? Liderlik potansiyelimiz var, Ortadoğu’nun, Balkanlar’ın, Türk Dünyası’nın ya da İslam Dünyası’nın lideri olma imkanına sahibiz. Sadece tüm fırsatları bir arada görebilmek ve birine odaklanmak gerekiyor. Türkiye lider olmak istiyorsa öncelikle ne tip bir liderlik istediğine karar vermelidir. “Coğrafya kaderdir” ve coğrafyamızın vaatleri büyüktür.

Liderlik amacında olan ülke öncelikle ülke içi problemlerini çözmelidir. Bir ülkenin dünya meseleleri ile meşgul olabilmesi için halkının; kafasını ülkenin günlük sorunlarından kaldırabilmesi gerekir. Halkın adalet, sağlık, güvenlik ve özgürlük ihtiyacı asgari düzeyde karşılanmış olmalıdır. Düşünce kalitesi, zenginliği ve çeşitliliğinin sağlanması ve devamı için tüm önlemler alınmalıdır.   

Ekonomi güvendir. Zengin bir ülke olmak ile güven duyulan bir ülke olmak arasında sıkı bir bağ vardır. Ortadoğu’daki Müslüman ülkelerin altın ve parası şu anda İngiltere, ABD ve İsviçre gibi ülkelerde. Bizim de öyle. Kırılgan ekonomimizi güvenilir hale getirmeliyiz. Ekonomiyi düzeltmenin şartı gerçekçi planlar yapmaktır. İyi bir plan güçlü ekonomiyi getirir. Güçlü ekonomi ise daha çok para ve imkân.

Nükleer silahların keşfinden sonra dünya öyle bir hal aldı ki artık diğer silahlara sahip olmak anlamsız. Ayrıca sadece nükleer silahlara sahip olmak da faydasız. Daha bütüncül ve girift savunma politikalarına ihtiyaç var. Savunma sanayisi ve istihbarat güçlü olmalı ve bu güçlerin ne zaman kullanılması gerektiğine çok iyi karar verilmeli. “Kılıç kınından çıkmadan itler dağılmaz”.

Liderlik bir bütündür. Lider ülkenin medyası da liderdir ve güvenilirdir. Propagandaya her devirde ihtiyaç vardır. Önemli olan ilkeli bir propagandadır. Temellendirme, meşrulaştırma, gösterme, anlatma, takip etme, ikna etme ve alıştırma süreçleri hep medya sayesinde olacaktır. Medya dünyaya ülkemizin misyon ve vizyonunu ilan etme aracıdır. Ustalıkla kullanılması yolumuzu kısaltacaktır.  

Eğitim sürdürülebilirliğin anahtarıdır. Eğitimli nesil iç tutarlılığı olan bir sistemi bozmaz. Yetiştirdiğiniz çocuklar ve gençler verdiğiniz diploma ile dünyanın her tarafına gidip iş güç sahibi oluyorlarsa artık lidersiniz. Bu da üniversite mezunu her gencin en az iki yabancı dili ve en az iki mesleği, lise mezunu her gencin de en az bir yabancı dili ve en az bir mesleği iyi bilmesi ile olur.   

Cesaret bazen ilk bazen son adımdır. Liderlik cesaret işidir. Kimi insanların daha cesur olması gibi kimi ülkeler de daha cesurdur. Cesaret amaca kuvvetli bir inanç ile bağlanmaktır. Cesur bir ülkenin karşısına liderlik yolunda çıkan engeller bu kuvvetli inancın altına ezilmeye mahkumdur. Cesareti besleyen şey bilinçtir. Cesur, niçin yola çıktığını unutmadığı sürece o yolda başarılı olacaktır.

 

Yorumlar