3. DÜNYA SAVAŞI-9

3. DÜNYA SAVAŞI-9

 1. 3. DÜNYA SAVAŞI-9
   

  Tüm bu olanlar karşısında, 3.Dünya savaşına giden küresel büyük oyun karşısında Türkiye ne yapmalıdır?

  1- Misak’ı Milliden, uluslararası hukuktan ve karşılıklı anlaşmalardan doğan haklarını mutlak surette kullanmalıdır. 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Andlaşması imzalandığında işgal altında olmayan tüm Osmanlı toprakları, uluslararası hukuka göre Osmanlı toprağıdır. Bu kural temeldir. Masada tüm barış görüşmeleri bu esas üzerinden yürür. Irak, Suriye’nin kuzeyi (Musul, Kerkük, Halep vb.), Nahcivan, Batum, Batı Trakya o sıra işgal altında değildir.

  28 Şubat 1920’de Mebusan Meclisi tarafından alınan Misak’ı Milli Kararlarında ateşkes andlaşması sırasında işgal altında olmayan topraklar milli sınırlar içerisine dahil edilmiştir. Alınan bu karar nedeniyle İstanbul İtilaf devletlerince 16 Mart 1920’de fiili olarak işgal edilmiş, Mebus-an Meclisi de dağıtılmıştır.  Fakat daha sonra çeşitli nedenlerle ve o dönem gerçekliği ile yukarıda sayılan topraklar milli sınırlar içerisine alınamamıştır. Batum Moskova anlaşmasında Ruslara taviz olarak verilmiş, Musul ve Hatay meseleleri Lozan’da çözülememiş, daha sonraya bırakılmış, 1926’da İngilizlerle yapılan Ankara Anlaşması ile de Musul elimizden hüzünlü bir şekilde çıkmıştır. Musul’un, Ankara Anlaşması ile İngiliz mandasındaki Irak Krallığına ait olduğu kabul edilmiştir. Yalnız burada şu ayrıntıya dikkat etmek gerekmektedir. Anlaşmada Musul’un ilanihaye Irak toprağı olduğu kabul edilmemiş, İngiliz mandasındaki Irak Krallığına ait olduğu belirtilmiştir. Irak’ın 1932’de bağımsızlığı ile görünürde manda dönemi bitmiş, 1958’de ise ihtilalle Krallık dönemi bitmiş ve Cumhuriyete geçilmiştir. Dolayısı ile eski İngiliz mandası Irak Krallığı yıkıldığından, şartlar değişmiş ve revize ihtiyacı doğmuştur. O dönemlerde bu talep Türkiye tarafından yapılmamış, anlaşmanın şartlarının değiştirilmesi yoluna gidilmemiştir. Günümüzde ise bölgenin barış, güvenlik ve istikrarı için, terörle mücadele nedeniyle, değişen şartların gerçekliğinde; Türkiye’nin anlaşmanın revize edilmesini talep etme, anlaşmaya dayalı olarak müdahale etme ve güvenliğini sağlama ile terörle mücadele amacıyla Musul’a en tabii bir şekilde her türlü müdahale etme hakkı ve yetkisi vardır.

  2- Misak’ı Milli sınırları içinde yer alan toprakların milli sınırlar içine alınması yönünde politika ve strateji belirlemeli ve yürütmelidir. (Devamı gelecek)

Yorumlar