3. DÜNYA SAVAŞI-3

3. DÜNYA SAVAŞI-3

Şimdi konumuza dönelim. Batının büyük oyunu nedir? Irak ve Suriye’de ne planlanıyor? Bu ülkelerden sonra sıra kimde? Sırada Türkiye de var mı? İran’ı kullanarak Şii hilali mi oluşturulmak isteniyor? Kurulan kukla terör örgütleri Müslüman ülkelerin üzerine salınarak ne amaçlanıyor? İslam dünyası ve Müslümanlar mezhep ve etnik savaşların kıskacında ve cenderesinde boğuşurken geri planda amaçlanan ne? Ortadoğu’da 3. Dünya savaşı mı çıkarılmak istenmektedir?  Bütün  bu soruların cevaplarını bulmaya çalışalım:

İslam ve Türkiye düşmanlarının, küresel soykırımcıların, sömürgeci ve emperyalistlerin, Haçlı-Siyonist ittifakının, Siyonizm soslu küresel finans baronlarının amaçlarını madde madde yazdığımızda yukarıdaki soruların cevaplarını bulmuş olacağız.

 

Gerçekleşemeyecek amaçlar:

 

1-     3. Dünya savaşını Ortadoğu bölgesinde çıkartarak dünyayı saracak büyük yıkımlar sonucunda Haçlı ve Siyonizm soslu tek dünya imparatorluğu kurmak. Bu imparatorluğun temeli Tevrat ve İncil’den besleniyor. Siyasi, askeri ve ekonomik tüm aygıtlar, kuram ve kurumlar kullanılarak küreselleşme adı altında dünyaya yedirilecek. Bu hedefe engel teşkil edecek Ulus-Devletler parçalanacak, Ortadoğu’da en az 22 devlet kurulacak. CIA, MOSSAD kaynaklarında ve Amerikan siyasi, askeri ve diplomatik çevrelerince belirtilmektedir.

 

2-     Tüm dünyanın kaynaklarını Küresel hegemonyacıların veya Soykırımcıların  hizmetine, çıkarına sunmak. Tüm dünyayı köleleştirmek. Buna engel olacak tüm yapıların, devletlerin ve en önemlisi İslam dünyasının yok edilmesi, etkisizleştirilmesi, parçalanması, kendi çıkarlarına hizmet eder pozisyonda tutulması gerekmektedir. 1999 yılında DTÖ başkanı şunu söylemiştir. “DTÖ bir dünya hükümeti olacaktır. Bu hükümet bütün dünyada ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütmesini ve denetlemesini yapacaktır. Dünya devletleri de bu kurallara uyacaktır.”

 

3-     Ortadoğu ve Anadolu’nun tüm kaynaklarını ve imkanlarını, jeopolitik ve jeostratejik imkanlarını Batı çıkarlarına seferber etmek. Amerikalı dilbilimci Noam Chomsky şöyle diyor: “Ortadoğu’da tüm ulusal kimlikler ve devletler yok edilmeli, parçalara ayrılmalı, Batı çıkarlarına karşı çıkacak ulusal güç ve dirençler kalmamalıdır.”

 

4-     Bölgede İsrail’in güvenliğini sağlamak, ona alan açmak, diğer bölge devletlerini ona tehdit olmaktan çıkarmak, bölgenin enerji ve su kaynaklarından özellikle İsrail’in de yararlanmasını temin ve garanti altına almak. (Devamı gelecek)

 

Yorumlar