İSLAM
08 Haz 2021 16:45 Son Güncelleme: 08 Haz 2021 16:46

Mü'minlerin Kur'an-ı Kerîm'de geçen özellikleri

Helal ve temiz olan şeylerden yerler. (Bakara-168), Asla yalan şahitlik yapmazlar. (Furkan-72), Dillerini eğip bükerek (geveleyerek) Allah adına yalan konuşmazlar. (Nisa-135), Allah’ın adı anıldığında kalpleri ürperirler. (Enfal-2)

Haberi Dinle

1. İnsanlar arasında adaletle hükmederler. (En’am-151)
2. Allah'a asla şirk koşmazlar. (Furkan-68)
3. Namuslarını (ırzlarını) korurlar. (Furkan-68)
4. Hakkı bile bile gizlemezler. (Bakara-44)
5. Namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılarlar. (Mü’minun 2,9)
6. Anne ve babalarına “öf” bile demezler. (İsra-23)
7. Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler. (Mü’minun -3)
8. Mallarıyla ve canlarıyla cehd ederler/çabalarlar. (Tevbe-5)
9. Asla zanda bulunmazlar. (Casiye -24)
10. Cahillerle asla tartışmazlar. (Furkan-63)
11. Kınayıcının kınamasından korkmazlar. (Maide-54)
12. Asla yalan söylemezler. (Mü’minun-8)
13. Emanetlerine ihanet etmezler. (Bakara-177)
14. Söz verdiklerinde sözünde dururlar. (Bakara-177)
15. Zekatlarını hakkıyla verirler. (Bakara-177)
16. Yetimin hakkını asla yemezler. (Nisa-2)
17. Yolda kalmışlara yardım ederler. (Bakara-17)
18. Kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidir. (Fetih-29)
19. İnsanların kusurlarını affederler. (Âl-i İmran-135
20. Yalnızca Allah’a dayanıp güvenirler. (Tevbe-20)
21. (Savaş gerektiği zaman) Kâfirler ile Allah yolunda savaşırlar. (Âl-i İmran -28)
22. Darlıkta da bollukta da infak ederler. (Âl-i İmran -133)
23. Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler. (Âl-i İmran -133)
24. Başkalarının ilahlarına sövmezler. (En’am-108)
25. Haksız yere bir cana kıymazlar. (En’am-151)
26. Allah’ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar. (Âl-i İmran -199)
27. Zinaya asla yaklaşmazlar. (Mü’minun -5)
28. İnananlara ‘sen mü’min değilsin’ demezler. (Nisa-94)
29. Rasullerden hiçbirini birinden ayırt etmezler. (Bakara-136)
30. Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. (Furkan-63)
31. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. (En’am-52)
32. Helal ve temiz olan şeylerden yerler. (Bakara-168)
33. Asla yalan şahitlik yapmazlar. (Furkan-72)
34. Dillerini eğip bükerek (geveleyerek) Allah adına yalan konuşmazlar. (Nisa-135)
35. Allah’ın adı anıldığında kalpleri ürperirler. (Enfal-2)
36. Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler. (En’am-151)
37. Yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. (Nahl-91)
38. Adaklarını yerine getirirler. (İnsan-7)
39. Allah’ın ahdini yerine getirirler, anlaşmayı bozmazlar. (Ra’d-20)
40. Yakınlarına (akrabalarına) yardım ederler. (Bakara-177)
41. Yolda kalmışlara ve hastalara yardım ederler. (Bakara-177)
42. Yoksullara ve esir düşenlere yardım ederler. (Bakara-177)
43. Zorda, darda ve savaş anlarında sabrederler. (Bakara-177)
44. Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar. (Enfal-3)
45. Kuranı ağır ağır düşünerek okurlar. (Müzzemmil-4)
46. Dinde zorlama ve baskı yapmazlar. (Bakara/ 256)
47. İnsanlara iyiyi emreder, kötülükten de alıkorlar. (Enfal-71)
48. Açıklanınca hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormazlar. (Maide-101)
49. Yapacakları işlerde kendi aralarında danışırlar. (Şûra-38)
50. Gerçekten felaha kavuşanlardır. (Mü’minun-1)
51. Müminler ancak Allah'a kulluk eder, yalnız ondan yardım dilerler. (Fatiha-5)
52. Allah'tan korkup-sakınırlar, yasakladığı şeyleri yapmaktan çekinirler.
(Âl-i İmran-102)
53. Yalnızca Allah'a güvenirler. Ondan başka kimseden korkmazlar. (Bakara-249)
54. Allah'a şükrederler. Darlıkta ya da bollukta üzülmez ya da böbürlenmezler.
(Bakara-172)
55. Kesin bilgiyle iman etmişlerdir. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırlar. (Hucurat-15)
56. Kur'an'a kuvvetle bağlıdırlar. Tüm hareketlerini Kur'an'a göre düzenlerler. İnsanları Kur'an'a ile uyarırlar. (A'raf-170)
57. Allah'ın her şeyi gören ve işiten olduğunu bilir, sürekli Allah'ı hatırda tutarlar. (Âl-i İmran-191)
58. Allah karşısında acizliklerini bilirler. Mütevazidirler. (Bakara-286)
59. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilirler. Telaşa kapılmaz, serinkanlı ve tevekküllü davranırlar. (Tevbe-51)
60. Asıl hedefleri ahireti kazanmaktır. Ancak dünya nimetlerinden de faydalanır, dünyayı yaşanabilir hale getirmek için çalışırlar. (Nisa-74)
61. Sadece Allah'ı ve müminleri dost ve sırdaş edinirler. (Mâide-55,56)
62. Akıl sahibidirler. Sürekli dikkatli ve uyanıktırlar. Devamlı olarak müminlerin ve dinin lehine akılcı hizmetler yaparlar.
(Mü’min-54)
63. İnkarcılara karşı büyük bir fikri mücadele verirler. Yılmadan, gevşemeden mücadelelerini sürdürürler. (Enfal-39)
64. Hakkı söylemekten çekinmezler. İnsanlardan çekindiklerinden dolayı gerçeği açıklamaktan geri kalmazlar. Kınayıcıların kınamasından korkmazlar.
(Mâide-54, 67)
65. Allah'ın dinini tebliğ ederler. Çeşitli biçimlerde insanları Allah'ın dinine davet ederler. (Nuh-5,6,7,8,9)
66. Baskıcı değillerdir. Merhametli ve yumuşak huyludurlar. (Nahl-125)
67. Öfkelerine kapılmazlar, hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar. (Âl-i İmran-134)
68. Güvenilir insanlardır. Son derece güçlü bir kişilik sergiler, etraflarına da güven telkin ederler. (Duhan-17,18)
69. Onlar güzel ahlak sahibidirler. (Kalem-4)
70. Eşleriyle iyi geçinirler. (Nisa-19)
71. Zulümden ve öldürülmekten korkmazlar. Zorluklara katlanırlar.
(Ankebut-2,3; Tevbe-111)
72. İnkarcıların saldırı ve tuzaklarıyla karşılaşır, alaya alınırlar. (Bakara-14, 212)
73. Hiçbir şeyi Allah'a denk ve benzer tutmazlar. (İhlâs-4)
74. İnkarcılara karşı tedbirlidirler. (Nisa-71, 102)
75. Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinmişlerdir. (Fâtır-6)
76. Münafıklara karşı mücadele eder, münafık karakterlilerle birlikte olmazlar. (Tevbe-83, 95, 123)
77. İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar. (Ahzab-60, 61, 62)
78. İçki, kumar ve fallardan uzak dururlar. (Mâide -90)
79. İman etmeyenlerin gösterişli yaşantısına özenmezler. (Kehf-28)
80. Zenginlik ve mevkiden etkilenmezler. (Hac-41)
81. İbadetlere titizlik gösterir, namaz, oruç ve benzeri ibadetleri dikkatle yerine getirirler. (Bakara-238)
82. Çoğunluğa değil, Allah'ın verdiği kıstaslara uyarlar. (Enam-116)
83. Allah'a yakınlaşmak, iyi bir mümin olmak için gayret sarf ederler. (Mâide -35)
84. Kuranı aralarında hakem yaparlar. (Enam-114)
85. Atalarına körü körüne uymazlar. Kur'an'a göre hareket ederler. (İbrahim-10; Hud, 11, 62, 109)
86. İsraftan kaçınırlar. (Enam-141)
87. İffetli davranırlar ve Allah'ın istediği şekilde evlenirler. (Müminun-5, 6; Nur, 24, 3, 26, 30)
88. Dinde aşırılığa kaçmazlar. (Bakara-143; Nisa, 4, 171)
89. Fedakardırlar. (İnsan-8)
90. Temizliğe dikkat ederler. (Bakara-125, 168)
91. Müminlerin arkasından konuşmaz, kusurlarını araştırmazlar. (Hucurat-12)
92. Haset etmekten kaçınırlar. (Nisa-128)
93. Allah'tan bağışlanma dilerler. (Bakara-286)
94. Kuranı ağır ağır düşünerek okurlar. Onunla diri olanları uyarırlar. (Müzzemmil-4; Yasin-70)
95. Birbirlerini ötekileştirmez, aşağılamaz, karalamaz, kötü isimlerle çağırmazlar. (Hucurat-11)
96. Akıllarını kullanırlar. (Yunus-100)
97. Onlar birbirlerine selam verir, esenlik dilerler. (Nisa-86)
98. Onlar sözü dinler en güzel söze uyarlar. (Zümer-18)
99. Onlar yumuşak, kibar ve zarif konuşurlar. (Taha-44; İsra-23; Bakara-83
100. Sadece Rabbini yüceltirler... (Müddessir-3)

Yorumlar