EKONOMİ
08 Haz 2021 14:05 Son Güncelleme: 08 Haz 2021 14:05

KYK yapılandırma 2021 var mı? KYK borçları yapılandırma başvurusu e devlet üzerinden açıldı mı?

Son dakika haberleri arasında borç yapılandırma müjdesi yer aldı. Farklı alanlarda borcu olan vatandaşlar ise borç yapılandırma hakkında arayışa geçti. Hangi borçlar yapılandırılacak merak konusu oldu. Özellikle Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının KYK yapılandırma var mı araması büyük ilgi gördü. Peki KYK borçları yapılandırma başvurusu e devlet üzerinden açıldı mı?

Haberi Dinle

Üniversite hayatı boyunca veya belli bir döneminde KYK kredilerinden yararlanan vatandaşlar, borç yapılandırma haberlerini yakından takip ediyor. Yürürlüğe giren borç yapılandırma haberinde KYK borçları da yer alıyor mu? KYK borçları yapılandırma başvurusu e devlet üzerinden açıldı mı? İşte büyük merakla araştırılan yapılandırma gelen borçlar şu şekilde...


KYK YAPILANDIRMA VAR MI? KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Teklifle yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan dahil bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar şöyle:

*Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

* 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi hariç tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

* Yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, idari para cezaları,

* Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer'i amme alacakları; işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,


* Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, SGK'ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar,

* Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

* 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

* Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,


* İşlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, *İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

* İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önce olduğu halde düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer'i amme alacakları.

* Hesaplamada kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı

Yorumlar