İSLAM
10 Mar 2021 12:15 Son Güncelleme: 10 Mar 2021 12:17

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinin tarihi araştırılıyor. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi Ramazanın 27. gecesi olarak kabul edilmektedir. Peki, 2021 Kadir Gecesi tarihi nedir?

Haberi Dinle

Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı olarak tanımlanmaktadır. Kur'an-ı Kerim bu gece indirilmiştir. Peki, 2021 Kadir Gecesi hangi tarihe denk geliyor? Ramazan başlangıcı ne zaman?

2021 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlıyor. Kadir Gecesi de Ramazan2ın 27. gecesi idrak edilmektedir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

İslam alemi ve Müslümanlar için en mübarek gecelerden olan Kadir Gecesi Ramazanın 27. gecesi idrak edilyior. 2021 yılı Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır’” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179).

Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.
Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.

Yorumlar