Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT World Forum 2023" programında konuştu.

'Cumhurbaşkanımız İsrail'in gayrimeşru ve zalim saldırıları başlar başlamaz bize dezenformasyonla mücadele merkezi çatısı altında İsrail'in dezenformasyon saldırıları ile mücadele edecek bir görev gücü kurmamız talimatı verdi. Bizde bu talimat doğrusunda 7 gün 24 saat esasına göre çalışan bir görev gücü oluşturduk'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:

'TÜRKİYE'NİN ETKİN GÜCE SAHİP OLMASINDAN RAHATSIZ OLANLAR DEZENFORMASYON SİLAHINI YOĞUN BİR ŞEKİLDE KULLANDI'

İçinde bulunduğumuz bu belirsizlik çağında stratejik iletişim artık kamu politikasının ve uluslararası ilişkilerin bir tali unsuru olmaktan çıkmış, bir yandan etkin bir dış politika enstrümanına dönüşürken öte yandan artık ulusal güvenliğin önemli unsurlarından bir tanesine dönüşmüştür.

Bugün bütün dünya yüzünde oluşan dezenformatif atmosfer, ülkelerin siyasi istikrarını, demokrasilerini, kamu sağlığını ve ekonomik ortamlarını tehdit eder bir noktaya gelmiştir. Türkiye, bu durumu en sert ve en erken şekilde tecrübe eden ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye'nin etkin bir bölgesel güce ve bir küresel oyuncuya dönüşmesinden rahatsız olan aktörler geçtiğimiz 10 yılda Türkiye'ye karşı dezenformasyon silahını yoğun bir şekilde kullandı.

Cumhurbaşkanımız, siyasete girdiği ilk yıllardan itibaren dönemin antidemokratik, tek sesli ve vesayetçi medya düzenine karşı çok net bir başkaldırı ortaya koydu ve ona karşı mücadele verdi. Bu bağlamda medyanın demokratikleştirilmesi ve kitle iletişim alanında çok sesliliğin ve hesap verilebilirliğin temin edilmesi için çaba sarf etti.

Türkiye son 10 yılda farklı biçim ve içeriklerle karşımıza çıkan dezenformasyon kampanyalarına teslim olmadı. Dahası Türkiye, bu 10 yıllık süreçte sadece kendisine yönelen dezenformasyon kampanyalarına, sosyal medya operasyonlarına karşı bir direniş hattı kurmadı aynı zamanda uluslararası kamuoyuna da bir bilinç ihraç etti.

İsrail bugün bebeklerin, çocukların, kadınların, yaşlıların, mazlumların yanında Gazze'de hakikati de katletmenin arayışı içindedir. İsrail, sürdürdüğü vahşet ve soykırımlara varan katliamları izlemek için sistematik şekilde yalan ve yanıltıcı haberler imal etmekte ve bunları yaymaya çalışmaktadır.'