GÜNDEM
29 Mayıs 2022 12:29 Son Güncelleme: 29 Mayıs 2022 12:34

İcrada yeni düzenleme! 15 gün ek süre!

İcra ve İflas Kanunu'nda düzenleme yapan yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre borçlu, icralık olan malını 15 günlük süre içinde kendisi satabilecek.

Haberi Dinle

Resmî Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren İcra İflas Kanunu'na dair yönetmelikte, icralık olanları ilgilendiren önemli bir ayrıntı fark edildi.

Düzenlemeye göre borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine müracaat ederek malın satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecek.

SÜRECİN İŞLEME ŞEKLİ

İcra müdürü, rızai satış asgari bedelini belirlemek için haczedilen malın sicile kayıtlı takyidatlarını temin ederek alacaklısından alacağının devam edip etmediğini, devam ediyor ise alacak miktarını soracak.

Rızaen satış için düzenlenen yetki belgesiyle borçluya on beş günlük süre verilecek. Bu süre, yetki belgesinin borçluya tebliğinden itibaren başlayacak.

SATIŞ SÜRECİ

Borçlunun ve anlaştığı alıcının isim ve soy ismini, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını, tüzel kişi ise unvanını, vergi kimlik numarasını, ticaret sicil numarasını, MERSİS numarasını, anlaştıkları bedeli ve malın ayırt edici özellikleri, verilen on beş günlük süre içinde icra dairesine bildirmesi gerekecek.

Alıcının, belirlenen asgari rızai satış bedelinden az olmamak kaydıyla, borçluyla anlaştıkları bedeli borçluya verilen on beş günlük süre içinde icra dairesinin banka hesabına ödemesi zorunlu olacak.

 

Yorumlar