İSLAM
18 Mar 2021 14:39 Son Güncelleme: 18 Mar 2021 14:46

Duha Suresi Okunuşu Ve Anlamı, Fazileti

Duha Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 93. suresidir ve kelime manası ile “Kuşluk Vakti” anlamı taşımaktadır. Sure, güneşin doğuşunu sembol eden kuşluk vaktine edilen bir yeminle başlamakta ve toplamda 11 ayetten oluşmaktadır. İşte detaylar…

Haberi Dinle

Medine’de indirilen bu sureden hemen önce Fecr Suresi indirilmiş ancak sonrasında bir süre yeni ayet gelmemiştir. Yapılan rivayetlere göre, bu süre içerisinde Hz. Muhammed daralmış hissetmiştir. Ancak Fecr Suresinden sonra sırasıyla Duha Suresi ve İnşirah Suresi indirilmiştir. Bundan sonra da Hz. Muhammed’in ölümüne kadar ayetler düzenli bir biçimde inmeye devam etmiştir.

Duha Suresi, Müslümanlar için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu sure, müşriklerin kötü sözleri üzerine Hz. Muhammed için teselli olmak üzere indirilmiştir. Burada kendisinin Allah’ın himayesi ile güçlükleri aşarak büyüdüğü hatırlatılmaktadır. Bunun yanı sıra Hz. Muhammed’e yetim ve yoksullara iyi yaklaşması da emredilmektedir. Bu sebeple, Duha Suresi çok sayıda kişi tarafından araştırılmaktadır. Sure ile alakalı en sık sorulan sorular ise; Duha Suresi’nin okunuşu, anlamı ve mealidir. Sure ile alakalı tüm merak edilenler aşağıdaki içeriklerde paylaşılmıştır.

Duha Suresi Türkçe Okunuşu

1.Vedduha.
2.Velleyli iza seca.
3.Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.
4.Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula.
5.Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda.
6.Elem yecidke yetiymen feava.
7.Ve vecedeke dallen feheda.
8.Ve vecedeke 'ailen feağna.
9.Femmel yetiyme fela takher.
10.Ve emmessaile fela tenher.
11.Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.

Duha Suresi Türkçe Anlamı

1.Kuşluk vaktine andolsun,
2.Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,
3.Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.
4.Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.
5.Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.
6.Seni yetim bulup da barındırmadı mı?
7.Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi?
8.Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?
9.Öyleyse sakın yetimi ezme!
10.Sakın isteyeni azarlama!
11.Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.

Duha Suresi Konusu

Müşriklerin üzücü söz ve davranışlarına karşı bir teselli olmak üzere Hz. Peygamber’e, yüce Allah’ın himayesi sayesinde çocukluğundan itibaren nice güçlükleri aşarak bugünlere geldiği hatırlatılmakta ve kendisinin de yetime, yoksula iyi davranması emredilmektedir.

Duha Suresi Tefsiri

Duhâ kelimesi “kuşluk” anlamına gelmekle birlikte çoğu müfessirler, 2. âyetteki “gece”nin alternatifi olarak burada bütünüyle gündüz vakti için kullanıldığı kanaatindedirler. İbn Âşûr’a göre ise kelime burada da kuşluk vaktini ifade etmekte olup bununla tıpkı kuşluk vakti güneş ışığının yeryüzünü bütünüyle kaplaması gibi vahiy ışığının da dünyaya inip aydınlatmaya başladığına imada bulunulmuştur. 2. âyetteki gece karanlığı da Hz. Peygamber’in bu vakitte evinde veya Kâbe çevresinde sesli olarak Kur’an’ı okuduğu, müşriklerin ise onu gizlice dinledikleri vakit olup bundan dolayı bu iki vakit üzerine yemin edilmiştir. Yeminin amacı putperestlerin artık Hz. Peygamber’e vahyin gelmez olduğu, Allah’ın onu terkettiği iddialarının gerçekle ilgisinin bulunmadığını kesin bir dille belirtmektir (XXX, 394-395).

Yorumlar