EKONOMİ
14 Oca 2021 14:04 Son Güncelleme: 14 Oca 2021 14:09

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 adet itfaiye eri alacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere çeşitli şartları karşılamış olan 75 adet itfaiye eri alınacak.

Haberi Dinle

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışacak 75 adet itfaiye eri alınacak.

 BAŞVURU  GENEL  ŞARTLARI:  

İlan  edilen İtfaiye Eri kadrolarına  atanmak için başvuracak adayların 657  sayılı Devlet Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Yorumlar