GÜNDEM
13 Tem 2020 10:20 Son Güncelleme: 14 Tem 2020 11:42

Ayasofya Camii'ndeki ikonlar ne olacak?

Ayasofya Camii'nin tezyinatının kazınarak ortaya çıkartılan ikon ve fresklerin, caminin yeniden ibadete açılmasıyla birlikte kapatılacağı düşünülürken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları kafaları karıştırdı. Erbaş, "ikonlar namaz esnasında kapatılıp namazdan sonra tekrar açılacak" dedi.

Haberi Dinle

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya Camii'nin müze olarak kullanıldığı dönemde tezyinatın kazınarak ortaya çıtartılan ikon ve fresklerle ilgili sözyeri kafaları karıştırdı. 

Hakkın batıla galebe çaldığının en somut örneklerinden biri olarak kabul edilen Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra yeniden hürriyetine kavuşturulması tüm dünyada yankı bulurken Müslümanları da sevince boğdu.

24 Temmuz'da kılınacak cuma namazıyla birlikte 5 vakit ibadete açık hale getirileceği ilan edilen caminin, kapalı kaldığı dönemde kazınarak ortaya çıkartılan ikon ve firesklerin yeniden kapatılacağı düşününülerken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları sevinçleri kursaklarda koydu.

Ali Erbaş'ın "24 Temmuz'dan itibaren Ayasofya'daki resimlerin üzerini bir şekilde perdelemek ya da ışıkla karartmak ve namazdan sonra da tekrar perdeyi açarak ziyaretçilerin müşahedesine sunmak şeklinde bir uygulama yapacağız" açıklamasının ne anlama geldiği merak ediliyor.

İslam inancına göre ikon, fresk, put ve resim benzeri görsellerin olduğu mekanlarda namaz kılınmaz.

Buna göre kamuoyu şu soruların cevabını merak ediyor:

1- Ayasofya Camii, cami olarak ibadete açılacağı ilan edildi. O halde, müze olduğu dönemde tizyinatın kazınarak ortaya çıkartılan ikon ve freskler tamamen kapatılacak mı?

2- Sayın Ali Erbaş'ın "namazdan sonra da tekrar perdeyi açarak ziyaretçilerin müşahedesine sunmak şeklinde bir uygulama yapacağız" açıklaması geçici bir süreyi mi kapsamaktadır. Yani ikonlar tamamen kapatılana kadar geçerli olan bir uygulama mı söz konusu olacaktır?

3- Sayın Erbaş'ın açıklamaları sürekli bir uygulama manasında ise bu durumda Ayasofya Camii'nin kamil manada cami olarak ibadete açıldığından söz etmek mümkün olacak mıdır?

4- Sadece vakit namazlarında cemaatle namaz kılındığı esnada ikon ve fresklerin kapatılması, cemaate yetişemeyenlerin Ayasofya'da bireysel veya ayrıca cemaatle namaz kılamamaları anlamına gelecektir ki, bu durumda cami olarak ibadete açılmadan bahsetmek mümkün müdür?

5- Sayın Ali Erbaş'ın açıklamaları, FETÖ eliyle yıllarca ülkemiz üzerinden gerçekleşmesi çin planlanan "Dinler arası diyolog" safsatasının bir sonucuna hizmet etmiş olmaz mı?

6- Ayasofya Camii içindeki ikonların sadece namaz esnasında kapatılması sonrasında açılması "cami-kilise" gibi bir sapık ve batıl bir uygulamanın temellerini oluşturmaz mı?

7- Sultanahmet ve Süleymaniye Camii gibi camilerdeki turistlere yönelik uygulamalar Ayasofya için de niçin düşünülmüyor da İslami bir hassasiyet içermeyen söz konusu açıklamaya göre bir uygulama tercih ediliyor?

8- Cemaatle namaza yetişemeyen biri ikonlardaki perdeleme kaldırıldığında namaz kılmak isterse ne olacak?

 

Yorumlar