Tek tek ortaya çıkıyor! Deccal'ın alametleri...

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. Deccalın çıkışı, kâinatın en korkunç hadiselerinden birisi olarak gösterilmiştir. Bundan dolayıdır ki Peygamberimiz (sav), ümmetine özellikle onu haber vermiş, fitnesinden sakınmış ve ümmetini de sakındırmıştır. Peki, kıyametin alametleri neler? İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri ve ortaya çıkmadan önce gösterdiği işaretler...

Tek tek ortaya çıkıyor! Deccal'ın alametleri... - Sayfa 1

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. İşte Deccal'in özellikleri.

110
Tek tek ortaya çıkıyor! Deccal'ın alametleri... - Sayfa 2

1- Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek

(يقول: أنا نبي)

Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve'l-Melahim, 1/32.

210
Tek tek ortaya çıkıyor! Deccal'ın alametleri... - Sayfa 3

2- Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek

(ثم يثني فيقول أنا ربكم)

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38635; Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20828 İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077

310
Tek tek ortaya çıkıyor! Deccal'ın alametleri... - Sayfa 4

3- Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir.

(يظهر الخزن؛ مُظْهِرٍ الْحُزْنَ)

Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791; İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074.

410