Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) yapılan büyü nasıl bozuldu?

Allah Rasûlü’ne yapılan büyünün kim tarafından, nasıl yapıldığı, belirtileri...

Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) yapılan büyü nasıl bozuldu? - Sayfa 1

Allah Rasûlü’ne yapılan büyünün kim tarafından, nasıl yapıldığı, belirtileri, nereye gizlendiği ve nasıl bozulduğu hadis-i şerîfler ışında anlatılıyor…

110
Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) yapılan büyü nasıl bozuldu? - Sayfa 2

PEYGAMBER EFENDİMİZ’E (S.A.V.) SİHİR YAPMASI İÇİN TUTULAN BÜYÜCÜ Yahûdîlerin ileri gelenleri, müslüman olduğunu açıkladığı hâlde münâfıklık yapan ve sihirbazlıkta çok mahâretli olan, yahûdîlerle anlaşmalı Lebid bin A’sam’a: “Sen bizim en bilgili sihirbazımızsın! Muhammed erkeklerimizi ve kadınlarımızı sihirledi. Biz ona karşı hiçbir şey yapamadık. Sen onun bize neler yaptığını, dînimize nasıl aykırı davrandığını, bizden kimleri öldürdüğünü veya sürgün ettiğini gördün. Biz, bütün yaptıklarına karşı O’nu sihirleyip cezâlandırmak üzere seni vazîfelendiriyoruz!” dediler ve Varlık Nûru’na sihir yapması için de üç dinar (altın) verdiler.

210
Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) yapılan büyü nasıl bozuldu? - Sayfa 3

PEYGAMBER EFENDİMİZ’E BÜYÜ NASIL YAPILDI? Lebid, Peygamber Efendimiz’in saçlarından birkaç tel elde etme yolları aramaya başladı. İstediğini elde edince, ona birtakım düğümler attı ve üfledi. Bu düğümlenmiş ve üflenmiş saçları erkek hurmanın kurumuş çiçek kapcığının içine koydu. Sonra, onu götürüp bir kuyunun içindeki basamak taşının altına yerleştirdi.

310
Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) yapılan büyü nasıl bozuldu? - Sayfa 4

BÜYÜ BELİRTİLERİ Lebid sihir yaptıktan sonra Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hastalandı. Gözlerinin feri de azaldı. Hastalığı günlerce sürdü. Yemeden-içmeden kesildi.

410