Ödenmesi zorunlu! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Fazla mesai ücreti...

Ödenmesi zorunlu! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. - Sayfa 1

Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yaptığı çalışmalardır.

121
Ödenmesi zorunlu! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. - Sayfa 2

Eğer denkleştirme uygulanıyorsa, denkleştirme uygulanan dönem sonunda, haftalık ortalamanın 45 saati aşan kısmı fazla çalışma olarak dikkate alınır.

221
Ödenmesi zorunlu! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. - Sayfa 3

Fazla çalışmanın karşılığı da her bir saat için bir buçuk saatlik ücrettir. Fazla çalışma ücretinin ödenmesi zorunludur. Bununla birlikte özellikle satışa bağlı ücret ödenen bazı işyerlerinde ayrı bir fazla çalışma ücreti ödenmediği, kişinin yaptığı satış oranında prim aldığı görülmektedir. Primin fazla çalışma ücretine karşılık olup olamayacağı sorusu gündeme gelmektedir.

321
Ödenmesi zorunlu! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. - Sayfa 4

İşveren vekilliği ve yüksek kazanç kriteri nasıl etkili? Fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olması ancak iki durumda kararlaştırılır. İlki, çalışanın kendi çalışma süresini kendisi belirleyen işveren vekili konumunda olması, ikincisi ise çalışanın ücretinin aynı işi yapan emsal çalışanlara göre önemli ölçüde yüksek belirlenmiş olması.

421