Kuran-ı Kerim'de geçen Peygamber duaları...

İşte Kuran-ı Kerim'de bahsedilen Peygamber duaları...

Kuran-ı Kerim'de geçen Peygamber duaları... - Sayfa 1

Kutsal kitabımız olan Kuran-ı Kerim, hak yolunda ilerlememiz ve ebedi ahiret saadetine kavuşabilmemiz için bu fani dünyada bizlere rehberlik etmek üzere gönderilen son kitaptır.

114
Kuran-ı Kerim'de geçen Peygamber duaları... - Sayfa 2

1 yaprak bile olsa her gün okumamız gereken Kuran-ı Kerim'de geçen Peygamberlerin dualarını sizler için araştırarak bir araya getirdik. İşte Kuran-ı Kerim'de bahsedilen Peygamber duaları...

214
Kuran-ı Kerim'de geçen Peygamber duaları... - Sayfa 3

HZ. ADEM (A.S) “…Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tagfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn(hâsirîne).” Anlamı: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyân edenlerden oluruz.” (A’raf Suresi, 23)

314
Kuran-ı Kerim'de geçen Peygamber duaları... - Sayfa 4

HZ. NUH (A.S) “…Rabbi innî eûzu bike en es’eleke mâ leyse lî bihî ilm(ilmun), ve illâ tagfirlî ve terhamnî ekun minel hâsirîn.” Anlamı: “Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.” (Hûd Suresi, 47)

414