İşte Deccal'in alametleri! İşaretler tek tek beliriyor

İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri....

İşte Deccal'in alametleri! İşaretler tek tek beliriyor - Sayfa 1

Peygamber Efendimiz (sav), ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi. İşte alametleri tek tek ortaya çıkan Deccal'in özellikleri....

128
İşte Deccal'in alametleri! İşaretler tek tek beliriyor - Sayfa 2

1- Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve'l-Melahim, 1/32.

228
İşte Deccal'in alametleri! İşaretler tek tek beliriyor - Sayfa 3

2- Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38635; Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20828 İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077

328
İşte Deccal'in alametleri! İşaretler tek tek beliriyor - Sayfa 4

3- Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir. Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791; İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074.

428