Düzenli çay içenlerin beyin sağlığı araştırıldı

Uslararası Singapur Üniversitesi’ndeki (NUS) araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalara göre, düzenli olarak çay içen bireylerin, içmeyenlere oranla, -sağlıklı kavrama yetisine bağlı olarak- daha organize bir beyne sahip oldukları ortaya çıkarıldı. Araştırma grubu bu bilgileri 36 yetişkin bireyde beyin taraması yaptıktan sonra açıkladı.

Düzenli çay içenlerin beyin sağlığı araştırıldı - Sayfa 1

Araştırma grubunun başkanı yardımcı profesör Feng Lei, çalışmaları sonucunda (NUS bünyesinde Sağlık Bilimsel Psikoloji Departmanı), çay içmenin beyin gelişimini olumlu yönde etkilediğini ve yaşlanma karşıtı etki yarattığını keşfettiğini belirtti.

Araştırmalar, Essex Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi’ndeki araştırma ortaklarıyla ortaya konularak, Aging dergisinde yayımlandı.

15
Düzenli çay içenlerin beyin sağlığı araştırıldı - Sayfa 2

Düzenli Çay Tüketmenin Faydaları

Geçmişte yapılan çalışmalar, çay tüketiminin, kalp damar rahatsızlığını azalttığını ve insanların ruh haline olumlu etki yarattığını ortaya koydu.

25
Düzenli çay içenlerin beyin sağlığı araştırıldı - Sayfa 3

Aslında, Feng’in 2017’de yayımlamış olduğu geniş çaplı araştırmalar, günlük çay tüketiminin yaşlılarda yüzde 50 oranında bilişsel zayıflamayı engellediğini ortaya çıkarmıştı.

Bu araştırmalara dayanarak Feng ve ekibi, çayın beyin üzerine etkisi alanında daha kapsamlı bir araştırmaya koyuldu. Araştırma grubu, bu iş için 60 yaş üzeri 36 birey üzerinde çalışmaya başlayarak bu bireylerin sağlık, yaşam şekli ve psikolojik durumları üzerine bilgi topladı.

35
Düzenli çay içenlerin beyin sağlığı araştırıldı - Sayfa 4

Daha yaşlı bireyler, aynı zamanda nöropsikolojik testlere ve manyetik rezonans görüntülemeye (MR) tabi tutuldular. Bu çalışma 2015’ten 2018’e kadar devam etti.

Analizler üzerinden katılımcıların kavrama ve görüntüleme performanslarına bakıldığında, haftada en az 4 kez çay tüketen bireylerin (yeşil çay, siyah çay yada kokulu çay) – 25 yıllık süreç içerisinde- beyin fonksiyonlarının daha etkili bir şekilde birbirlerine bağlı olduğu gözlemlendi. Feng bu durumu açıklarken trafik akışını örnek verdi. “Beynin de bölgeleri ve bağlantı yolları vardır. Yollar daha iyi organize olduğunda, taşıtların ve yolcuların hareketi daha etkili ve az kaynakla sağlanır” dedi.

45